Hírek a Lévay József Református Gimnázium életéből

Augusztus 28-án délelőtt kollégistáink beköltöztek, délután a Kossuth utcai református templomban tartottuk tanévnyitó ünnepi istentiszteletünket. Az elsősök szokásos táborozására augusztus 29-31. között Dédestapolcsányban került sor. A tanévet 620 tanulóval kezdtük, közülük 113 kapott elhelyezést diákotthonunkban. A tanév első hónapja a szakmai előkészítés időszaka. De hadd tekintsünk vissza a nyár eseményeire, megosztva örömeinket és élményeinket gyülekezeteink tagjaival is. Az ősz kiemelt eseménye lesz a gimnázium épületének felújítását lezáró hálaadó istentisztelet, amelyre november során kerülhet sor. Pontos időpontjáról a gyülekezeteket tájékoztatjuk. Köszönjük a gyülekezetek iskoláinkra való gondolását! Kérjük, tartsák számon a gyülekezetek azon fiataljait, akik egyházi középiskolában tanulnak, vonják be őket a gyülekezet szolgálatába. A Tantestülettel egyetemben kívánjuk, hogy a Róma 5,5 ígérete teljesedjen be gyülekezetük életében is!

Kommunikáció Európa útjain

A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2004 óta vesz részt a Comenius Iskolai Együttműködési Projektben, mely a „Kommunikáció Európa útjain" nevet viseli. Finn, francia, lengyel, német és olasz partnerintézményekkel dolgozik együtt az utcaneveik feltérképezésén, hogy útjaik elnevezéséből kiindulva közös érintkezési pontokat találjanak kultúrájukban, politikájukban, művészetükben.

Munkájukról e-mail-ekben, internetes honlapjukon, web-lapjaikon cserélnek véleményt, a projekttalálkozókon pedig együttesen dolgoznak egy-egy kitűzött cél megvalósításán.

A lévays diákok a németországi Delmenhorstban egy utca-újság tervezetét készítették elő, amit az olaszországi San- Miniatoban el is készítettek és meg is jelentettek. A diákok átélték a nemzetközi csapatban végzett közös munka örömeit, nehézségeit, alkalmazóképességet, toleranciát tanultak, belátták az idegen nyelvek tudásának fontosságát, világot láttak, megismerték más európai népek szokásait, életmódját. A projektben résztvevő tanárok tapasztalatcserét folytattak más nemzetbeli kollegáikkal, új munkamódszerekkel ismerkedtek meg, elsősorban a projektmunkában szereztek jártasságot.

Jelenleg egy olyan videofilmen dolgozik a gimnázium Comenius-csapata, amely Miskolc egy európai vonatkozású utcájának a történetét, valamint mindennapjait dolgozza föl. A partneriskolák diákjai is kiválasztottak egy-egy utcát városukban, melynek mindennapjait filmükben életre keltik. Mindannyian lelkesen készülnek a novemberi lengyelországi találkozóra, ahol Bialystokban mutatják be alkotásaikat, és egyúttal meghatározzák a következő időszak feladatait, melyek megvalósítására 2006-ban Miskolcon kerül sor.

Dr Kóczy Rozália, programfelelős

Kárpát-medencei Református Gimnáziumok Találkozója

A Kárpát-medencei református gimnáziumok közös elhatározásából évente megrendezésre kerül - váltakozó helyszínnel - a gimnáziumok találkozója, melynek helyszíne 2005-ben a Szatmári Református Gimnázium volt. A hagyomány szerint a négynapos rendezvényen minden gimnáziumot igazgatója, egy tanára és három diákja képviseli.

Az idén június 13-17-ig került sor a rendezvényre, melynek mottója a következő volt: „ Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket."

Ennek az igének a fényében a rendezvény két téma köré csoportosult: a reformáció irodalma és énekköltészete, valamint egy református gyülekezet hétköznapjai.

A találkozót nyitó istentisztelen Tőkés László a K.R.E.K püspöke hirdette az igét, ezt követően Illyés Gyula Szatmárnémeti polgármestere és Papp Kornél a Zsinat Tanügyi Osztályának a vezetője köszöntötte a résztvevőket.

A Kölcsey Ferenc Kollégium freskóiról, a magyar reformáció irodalmáról, Misztótfalusi Kiss Miklósról, a magyar reformáció énekköltészetéről, Batizi Andrásról, Szilveszter Jánosról elhangzott előadások mind a tanárok, mind a diákok szellemi feltöltését, hitben, magyarságtudatban való erősödését szolgálták.

Irodalmi és történelmi emlékhelyeken tettek látogatást a résztvevők: Erdődön és Koltón Szendrey Júliára és Petőfi Sándorra, Batizon Batizi Andrásra és Szilágyi Domokosra, Szinérváralján pedig a székely hadosztályra emlékeztek.

A bogdándi szíveslátás, a népi mesterségek bemutatása, az erdélyi népdalokból és néptáncokból nyújtott ízelítő felejthetetlen élményt jelentett a találkozó valamennyi résztvevőjének.

Felemelő érzés volt megélni a határon inneni és túli református gimnáziumok tanárainak és diákjainak együttgondolkodását közös múltunkról, a jelen kérdéseiről és a jövő feladatairól. A találkozó előadásai, kirándulásai, kötetlen beszélgetései után hitben, erkölcsiségben, magyarságtudatban megerősödve, sok szép élménnyel gazdagodva tértek haza a delegációk .

A Kárpát-medencei Református Gimnáziumok X. Találkozójának megrendezéséért köszönet illeti a házigazdákat, elsősorban Szilágyi Éva igazgatónőt, és valamennyi kedves kollégáját, segítőit, akik szívből jövő szeretettel fogadták vendégeiket.

Dr. Kóczy Rozália,

a küldöttség vezetője