Hálaadó istentisztelet Szemerén

„... menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!" A lekció felolvasását és imádság szolgálatát Baksy Mária esperes asszony végezte. Az istentiszteletet színesítette az encsi gyülekezet énekkarának szolgálata Ürmösiné Csernátoni Mária Ágnes vezetésével, valamint Szaszák Henrietta konfirmandus szavalata.

Jelen voltak és köszöntötték a gyülekezetet: Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka, Szabó László, az Abaúji Egyházmegye gondnoka, Dr. Gulyás Kálmán címzetes államtitkár, Dr. Ódor Ferenc, országgyűlési képviselő, Farkas Ferenc, Szemere község polgármestere. Az abaúji lelkészek nevében Dr. Enghy Sándor köszöntötte a gyülekezetet.

Örömteljes alkalom volt ez mindnyájunk számára, hiszen régen volt példa arra, hogy gyülekezetünk épületei megújulása kapcsán hálaadó istentiszteletet tartson. Az 1960-as években történt felújítások, ill. az 1980-ban végzett tetőjavítás és átfedés óta történtek bár apró munkálatok a templom épületén, de ezek nem voltak elegendőek ahhoz, hogy templomunkat épségében és szépségében megőrizzük, és istentiszteleti alkalmainkat méltó körülmények között tartsuk. Mára sajnos nemcsak a belső rész szorult felújításra, hanem a külső rész is romos állapotban van. Most mégis a zsoltárossal együtt mondjuk: „hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk", mert nagy öröm számunkra, hogy megújulhatott a templombelső.

Sokat gondolkodtunk azon, hogy kis gyülekezetünk az eltervezett munkákat hogyan és főként miből tudja elvégezni?

Mondjuk így, álmodoztunk sok mindenről, és talán elfelejtettük, hogy az az ember álmodik, aki éppen alszik. Hisszük, hogy ez a munkálat álmunkból is serkentett bennünket.

Állami támogatás, önerő, sok összefogás és kétkezi munka, valamint egyházmegyei segítség kellett ahhoz, hogy elvégezzük az eltervezett feladatokat. Isten megáldotta igyekezetünket. Ablakokat cseréltünk, vakolatot javítottunk, padozatot és teljes templombelsőt festettünk, valamint toronysüveget, ereszcsatornát szereltünk. Mindez hatalmas dolog gyülekezetünk számára, ezért örvendezünk és hálát adunk Istennek.

Hisszük, hogy ez a munkálat a mindenható Isten segítségével nemcsak a kőből épült templomot újította, hanem a lelki templomot is. Istené legyen a dicsőség mindezért!

Balázs Pál, lelkipásztor