Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

Kedden Bodroghalászon a református templomban igét hirdetett Dr. Melles Tivadar végardói görög katolikus lelkipásztor, közreműködött a végardói asszonykórus. Szerdán a városi görög katolikus templomban Deli Lajos római katolikus főesperes-plébános hirdetett igét, közreműködött a Református Kollégium Gimnáziuma Énekkara Gulyás Orsolya vezényletével, valamint a római katolikus ifjúsági kör kamaraegyüttese. Az alkalmat a Zemplén Televízió felvételről teljes terjedelmében sugározta. Csütörtökön a református templomban Mosolygó Tamás görög katolikus esperes-parókus hirdetett igét, énekelt a Görög Katolikus Énekkar Kaszó Lajos vezényletével. Pénteken a római katolikus vártemplomban Virágh Sándor református lelkipásztor hirdetett igét, és a Református Templom Énekkara szolgált Dr. Takács Andrásné vezényletével, Karacs Mónika fuvolatanár és Dr. Mellesné Boros Kinga orgonaművész közreműködésével. A nagy hideg ellenére megteltek a templomok a tíz szolgálattevő lelkipásztorral végbement alkalmak idején, melyek szolgálták a keresztyén testvériség megélését.

Sárospataki Bál

Hetedik alkalommal szervezték meg a sárospataki nőszövetség és az énekkar tagjai farsangi jótékonysági báljukat a Mudrány teremben. A háromszázhatvan vendég olyan műsort láthatott, amely egy történelmi időutazás keretében a „pataki szellemet" igyekezett megjeleníteni. E szerepet Kádárné Szász Hilda töltötte be. A magyarok történelmi fájdalmát a pataki vár tövében Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna alakjában Gyöngyösi Szabolcs és Balla Beáta teológusok énekelték meg. Láthattuk Comeniust oktatás közben - Sebestyén Roland és a konfirmandusok megjelenítésében - amint épp az általa bevezetett csengőszó menti meg a diákokat a feleléstől. A pataki pincében a francia földről idetévedt három testőr a királyok borától három tenorrá változva a nemzetközi, vagy mondhatni európai operaslágerek után megtanulták a magyarok Erkel által szerzett bordalát Gyöngyösi Szabolcs, Dér Gábor, Virágh Sándor és a kórus előadásában. Nem hiányoztak a vitézek sem a kaszárnya életének derűs pillanatai felidézésével, melyben Juliska szerepét Dér Krisztina alakította, a teológusok tánckarával körülvéve. A báli jelenetet a jelenkorba „Charlie angyalai" fellépése hozta el - Rebecsákné Barna Irén, Mészáros Ildikó és Rusznák Józsefné alakításával -, melyet a Traviáta híres pezsgőáriája elhangzása zárt Virághné Fekete Katalin, Virágh Sándor és a Dr. Takács Andrásné által vezényelt énekkar előadásában. A jelenetek közben az énekkar operakórusokkal szolgált, többnyire „patakiasított" szöveggel. Például a „Pataki Szellem" Nyízsníj Novgorodból való hazatérésekor a Nabucco szabadság-kórusa szólt. Comeniust (Mozart Varázsfuvolájából) a bűvös csengettyű kísérte el. Nem hiányzott a régi pataki diákdalból formált örökzöldünk, az „áldás békesség légyen ezen házon..." sem, és táncosokban is gyönyörködhetett a nagyszámú vendégsereg. Aros Dorina és Pap Gergely társastánccal mutatkozott be, a gyülekezeti ifjúság leányai a teológusokkal díszmagyar ruhát öltve Dér Krisztina betanításával palotás táncot jártak, valamint a Református Gimnázium diákjai Nezáczkyné Tótin Erika tanárnő betanításában a keringő nyitótáncot vezették. Az előadás zenei kíséretét a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai látták el: hegedűn Váradi Zoltán, csellón Mazug Péter, zongorán Fedorcsák Katalin játszott. Ezúton is megköszönjük a rendezvényt támogató vállalkozóknak, cégeknek, intézményeknek és magánszemélyeknek a nagyszámú értékes tombolatárgy felajánlását, valamint a segítőknek a rendezvény lebonyolítását.

Összeállította: Virágh Sándor

lelkipásztor, Sárospatak