Elkészült a tiszaújvárosi Nikodémus Idősek Otthona

Az idős embert is az elmúlásból és az élet értelmének kereséséből fakadó gyötrelmek kínozzák, amelyekre az Egyház Krisztustól kapott küldetésével tud választ adni.

Napjainkban egyre gyorsuló élettempónkban nincs időnk szüleinkre, gyermekeinkre, a másik emberre, de még saját magunkra sem. Hitvallásunk alapján ezért kötelességünk a gondok között élő, elmagányosodott emberekkel törődnünk.

Amikor Tiszaújvárosban 2001-ben a Széchenyi-terv pályázatának meghirdetése idején eldöntötte a Presbitérium, hogy egy idősek otthonát épít, az a szándék vezérelte, hogy az Egyházkerületünk területén élő magányos, idős emberek sorsát felkarolja. Ahogyan az idős Nikodémusnak az élete változott meg attól a naptól fogva, hogy Jézussal találkozott, úgy szándékoztunk megoldást adni a magány és betegség terhével küszködő nyugdíjas korúak számára. A Presbitérium elkészítette a pályázati terveket, aminek benyújtása után megnyertük az építkezés elkezdéséhez szükséges összeget. Isten kegyelme az, hogy 2004. november 10-én a tiszaújvárosi Nikodémus Idősek Otthona elkészült. Az építkezés összes költsége 450 millió forintot tett ki, aminek jelentős részét az Önkormányzattól kapott ingatlan értéke és anyagi támogatása fedezte. Egyházkerületünk vezetése anyagilag is segítette a munkálatokat, amit ezúton is köszönünk. A hiányzó részt (150 millió forint) banki kölcsönnel pótoltuk.

Az Otthon kétszintes, 41 szobában 49 férőhellyel rendelkezik. Az apartmanok 14-35 m2 nagyságúak, melyek 2-5 millió forintba kerülnek.

A bentlakó idős emberek teljes ellátásban részesülnek, ami napi háromszori étkezést, mosás-vasalást, orvosi felügyeletet, 24 órás nővéri ügyeletet, házi jelzőrendszer használatát, hitélet gyakorlását, szabadidős foglalkoztatást, lelkigondozást, gyógymasszőri szolgáltatást, az alapellátásban szereplő gyógyszerek ingyenes biztosítását, lifthasználatot, kábel TV, saját telefon, Internet hozzáférési lehetőséget jelent.

A lakrészek használati joga élethosszig tart. A havi ellátási térítés
40.000 Ft, de nem lehet több, mint a nyugdíj 80 %-a.

Mivel tudomásunk szerint a Tiszáninneni Egyházkerületben a Nikodémus Idősek Otthona az első és egyetlen emeltszintű szolgáltatást nyújtó Otthon, szükségesnek látjuk, ha először Egyházkerületünknek mutatkozunk be.

Reméljük, hogy Gyülekezetünk kezdeményezése sok idős ember életére megoldást tud nyújtani, hisz: „Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak." (Jak 4,17)

Dr. Varga István

református lelkipásztor

Elérhetőségünk:
Tiszaújvárosi Református Egyházközség
Nikodémus Idősek Otthona3580 Tiszaújváros, Rózsa u. 16.
Tel.: 49/542-064
Fax: 49/542-065
e-mail: nikodemus.otthon@freemail.hu