Református Általános Iskolások a Bodrog-parti Athénban

Ez az örökség minket is - sokszor méltatlan utódokat - kötelez Isten országa ügyének szolgálatára. És Patak kezd magára találni! A teológia indításának első évtizede után, a gimnázium hosszú cél- és útkereső időszaka végeztével most már látjuk és megfogalmaztuk azt a célt, amely felé tartanunk kell: hitvalló magyar református fiatalok nevelése, Isten országának szolgálatát elkötelezett élettel, tudatosan vállaló lelkipásztorok kibocsátása a teológia és a tudományos gyűjtemények által biztosított egyedülálló szellemi-műhelyi háttérrel.
Ehhez a célrendszerhez tartozik a gimnázium általános iskolával való bővítése is. Évek óta visszatérő téma és feladat ez: kiteljesíteni Patakon a református iskolarendszert. Ennek előkészületei 2003 őszén kezdődött, és több kibővített kollégiumi vezetőségi és igazgatótanácsi ülés után, az általános iskolai képzés indításáról az Egyházkerületi Iskolaügyi Bizottság javaslatára az Egyházkerületi Tanácsülés határozott 2004. január 30-ai ülésén egy első osztállyal felmenő rendszerben induló általános iskolai oktatás elindításáról 2004. szeptember 1-től.
Ezt követően az egyházkerület elnöksége a Reformátusok Lapjában pályázatot hirdetett tagintézet-vezetői és két tanítói állás betöltésére. A beérkezett pályázatokat az  Iskolaügyi Bizottság véleményezte, és tett javaslatot az egyházkerület elnöksége számára.
A meghallgatásra javasolt pályázókkal való személyes találkozó után, március 2-án született elnökségi döntés értelmében a tagintézmény vezetője Tímáriné Király Sarolta lesz, a két tanítónő pedig Varga Lukácsné és Mózesné Nagy Mária. Nevezett pedagógusok a sárospataki, illetve a sátoraljaújhelyi református gyülekezet aktív és áldozatkész tagjai.
Isten áldja meg szolgálatukat, és adjon ezen keresztül is megújulást a Sárospataki Református Kollégiumunknak!
Ábrám Tibor, főgondnok