Nyilatkozat

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia diáksága vallja, hogy:

A homoszexualitás az azonos neműek egymás iránt érzett szexuális vonzalma és annak fizikális megnyilvánulása.

A Református Egyházunk szerint, amelynek fundamentuma a Szentírás, a homoszexualitás gyakorlása Isten teremtési rendje elleni lázadás, tehát bűn.

Mint bűnt, Isten a homoszexualitást megítéli, de a bűnösnek szabadító kegyelmét kínálja fel az Úr Jézus Krisztus által. Az embert örökkévaló szeretettel szerető Isten gyűlöli a homoszexualitást, de irgalmasságra indul a bűnös ember iránt; ezért az egyház küldetésébe beletartozik az is, hogy a homoszexuálisokat bűnbánatra és megtérésre hívja.

Mindennek fényében, egyöntetűen elzárkózunk attól, hogy a homoszexualitást egyházunk elfogadja, támogassa és népszerűsítse.

Felismerve e kérdés megoldásának időszerűségét, tisztelettel kérjük a Magyarországi Református Egyház Zsinatát, hogy ebben a kérdésben a ma élő ember számára is érthető, biblikus és hitvallásos nyilatkozatot fogalmazzon meg és tegyen közzé.

Nyilatkozatunk megfogalmazásakor a következő bibliai szakaszokra támaszkodunk: 1Móz 19, 1-13; 3Móz 18, 22-23; 3Móz 20, 13; Róm 1, 26-27; 1Kor 6, 9-10.

A nyilatkozatot a teológiai akadémia diáksága nevében Hajdú Ferenc senior, Szalay László V. éves, Benke András és Mező Arnold IV. éves teológiai hallgatók fogalmazták meg.