NYÁRI TÁBOR

A sárospataki gyermektábor egyházkerületi intézmény, bár nem klasszikus értelemben. Hosszú évek óta gyermekek százai töltenek el itt egy-egy hetet, sokan rendszeresen itt nyaralnak, sőt, többen vannak olyanok is, akik először nyaralni érkeztek még gyermekként, most pedig szervezőként, segítőként vesznek részt a tábor munkájában. A tábor múltjáról, jelenéről, mindennapjairól és jelentőségéről kérdezve Szőnyi Tamás és Kolumbán Gábor lelkipásztorokat, a tábor vezetőit, megtudhatjuk, hogy a táborozás nem Sárospatakon kezdődött. A hetvenes évek végétől Debrecenbe jártak a tiszáninneni gyermekek tíznapos nyári konferenciára. Legnagyobb segítséget ez a lehetőség az elmaradt konfirmáció előtti hitoktatás pótlásában jelentett, sok esetben azonban még a lelkészutánpótlásban is éreztette hatását. 1989-ben a sárospataki kollégium visszakerült egyházi kézbe. Június 30-án az állam visszaadta, és július elsején Szécsényi György vezetésével már Patakon, a Zrínyi Kollégiumban nyílt meg a tábor. A körülmények ideálisak: iskolakert és a sportpálya jó lehetőség a mozgásra és szabadtéri programok lebonyolítására, a Kollégium internátusait igénybe vehetik mint szálláslehetőséget, az étkezést pedig meg tudják oldani a „Mudrányban” (tápintézet), és minden gyalog elérhető. A reggeli és esti áhítatoknak a sárospataki templom ad otthont.

1990-től az Enyedy Andor Lelkészkör kapta meg a tábor vezetésének lehetőségét, melynek tagjai egymást váltva látták el a feladatot. A munkatársak lelkipásztorok, teológiai hallgatók, pedagógusok. Van köztük olyan, akinek ez a nyári gyakorlata, de olyan is, akinek a nyári szabadsága.

A tábor programjára jellemző, hogy átmenetet ad az iskola és a vakáció között. Délelőtt a reggeli tevékenységek és áhítat után tíz órától három „óra” van. Ezek témáját és hosszúságát igyekeznek a gyermekek „nyári figyelméhez” szabni. A témák általában egyszerűek, könnyen megjegyezhetőek és rövid címeket kapnak. Idén például „Hívásod van” címmel Sámuelről, a tanítványok elhívásáról és Zákeusról tanultak a gyermekek, egyháztörténetből pedig az évforduló kapcsán a Rákóczi szabadságharccal ismerkedtek. A délutáni programokat szabadon választhatják. A legnépszerűbb a strandolás, de nagy érdeklődéssel fogadták a kézműves foglalkozásokat is. Van íjazás, foci, játékos akadályverseny pontgyűjtéssel, könyvjutalmakkal. A gyermekek minden évben meglátogatják a Nagykönyvtárat is. A foglalkozások este kilencig tartanak, de a munkatársak feladata nem fejeződik be ekkor, hiszen a nyaralás és jó hangulat nem könnyű ellenfelek, amikor arról van szó, hogy ideje lefeküdni, sőt, felváltva el kell látniuk az éjszakai ügyeletet is.

A táborba majdnem minden gyermek eljöhet az egyházkerület gyülekezeteiből. Az alsó korhatárt az első befejezett iskolai év jelenti, a felső korhatár pedig a 18 év. Hogy minél szélesebb réteg számára elérhetővé tegyék a nyaralás lehetőségét, a szervezők igyekeznek a költségeket minimálisra csökkenteni. Ehhez a tavalyi évben minisztériumi pályázaton elnyert összeg nyújtott segítséget, idén pedig az egyházkerület járult hozzá jelentős anyagi támogatással a tábor sikeres lebonyolításához.

Barnóczki Anita