Lelkészbeiktatás Aszalón

A helyi gyülekezet tagjain kívül – a társegyházközség Kiskinizs híveinek és polgárainak részvételével – megjelentek a lelkésztársak, a szomszédos gyülekezetek és társegyházak képviselői is, főleg Szikszó, Alsóvadász, Halmaj településekről. A több mint 2000 lakosú település lelkipásztorának beiktatását Hegedűs István, az Abaúji Egyházmegye lelkészi főjegyzője végezte, hangoztatva a 2 Timóteus 4. részben foglaltakat: Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő…

Ezt követően a főjegyző átadta a beiktatott lelkipásztornak a gyülekezet pecsétjét és templomának kulcsát, így az egyházközség lelkésze a szószéken a Zsolt 143, 10 alapján hirdette az igét. Hálát ad Istennek – mondotta – hogy az Úr szolgálatra hívta el, és az aszalói gyülekezetnek lehet pásztora.

A köszöntések sorát Csomós József a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke kezdte. „A mai nap öröme maradjon és így áldjon meg az Isten.”
További köszöntés hangzott el az egyházmegye, a lelkésztársak, és a szülőfalu, Tornaszentjakab, valamint a testvéregyházak részéről.
Folytatódtak a szeretetteljes megnyilvánulások, az aszalói és a kiskinizsi gyülekezet gondnokainak, illetve a két település polgármestereinek jókívánságaival.

Az ünnepi eseményt az aszalói férfi és a vegyeskar tette szebbé, emlékezetessé az elhangzott szavalatokkal együtt.

A záró ének előtt a jelenlévők Gass Emese orgonajátékában gyönyörködhettek.

Az ünnepi esemény az Általános Iskola tornatermében megrendezett szeretetvendégséggel ért véget, ahol a beiktatott lelkipásztor átvette a gyülekezetek, illetve az önkormányzatok közös ajándékát.

Aszaló, 2003. október 26.

Árvai Károly
polgármester
presbiter