Hírek és események a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéből a 2003/2004-es tanév elején

• A tanév megkezdése előtt az új tanulóink háromnapos ismerkedési táboron vettek részt augusztus 28. és 30. között. A 124 fiatal osztályfőnökeik, vallástanáraik, testnevelő tanáruk és nevelőtanáraik kíséretében Dédestapolcsányban töltötték az „éretlen tábort”. A táborban az egymással való ismerkedés mellett a tanulók az iskola rendjével, életének sajátosságaival is ismerkedtek. Az áhítatok a lélekben való épülést és Isten igéjének megismerését szolgálták. Így tanulóink már ismerősként kezdhették az új tanévet.

• A tanévnyitó ünnepi istentisztelet augusztus 31-én a Kossuth utcai református templomban volt. Az ünnepségen szép számban részt vesznek a szülők is, így fontos közösségi alkalma intézményünknek.

• Iskolapresbitériumunk szeptember 5-én és 6-án vett részt Jósvafőn kétnapos továbbképzésen dr. Molnár Miklósné igazgatóhelyettes vezetésével. Ugyanitt erdei iskolai foglalkozást tartott a 8.A osztály Tolnai Zoltánné osztályfőnök vezetésével szeptember 12. és 16. között és a 8.B osztályunk Kovács Sándor osztályfőnök vezetésével szeptember 16. és 20. között. A szervezésért, a vendégszeretetért és a programok lebonyolításában nyújtott segítségükért hálásak vagyunk Hangó Pál nagytiszteletű úrnak, Berecz Béla tanár úrnak az Aggteleki Nemzeti Park munkatársának, és a Borsod-Gömöri Református Egyházmegyének a jósvafői parókián a szálláslehetőségért.

• Félévenként egy-egy kulturális programon vesznek részt közösen tanulóink. Az első félévben szeptember 16-án az Evangélium Színház előadásában tekinthettük meg Illyés Gyula Fáklyaláng című drámáját, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetét dolgozza fel. Köszönet a művészeknek a maradandó élményért!

• Diákotthonunk közösségi bennmaradós hétvégét tartott október 18-án és 19-én. A közösségi hétvégék célja a közösségformálás azon diákjaink között, akik a hétköznapjaikat a családtól távol töltik, de egymással szorosabb közösségben. A tanévenként négy alkalommal tartott közösségi hétvége első alkalmán a kedvező időt kihasználva a közel kétszáz diák és 11 nevelőtanár bükki kiránduláson vett részt. Az itt tartott istentiszteleti alkalmon Sípos Tamás lelkipásztor, nevelőtanár szolgált.

• A reformáció emlékünnepélyét október 31-én csendesnap keretében tartottuk. A teljes intézmény számára szervezett alkalmon dr Szathmáry Sándor nagytiszteletű úr előadással szolgált, a Wycliff Bibliafordító Társaság munkatársai pedig szolgálatukról tájékoztatták vetített képes előadáson a jelenlévőket.

• Az tanév első negyedévét záró fontos esemény a „Lévay napok”, amikor intézményünk névadójáról való megemlékezés mellett a diáknapokat is megtartjuk. A diáknapok november 6-án a 12.-es igazgatójelöltek bemutatkozásával és „kampányával” kezdődik, amely után a tanulók és pedagógusok szavazata alapján választják meg a diákigazgatót.

Ebben a tanévben a tanulók szavazata alapján Csoma Krisztián 12. C osztályos tanulónkat érte ez a megtiszteltetés. Feladata volt a választást követő diáknap megszervezése és lebonyolítása.

A tanév elejének fontos feladata az éves munkaterv és eseménynaptár összeállítása.

Ennek a nagyobb nyilvánosságot is érdeklő részét tesszük közzé. Figyelmet érdemel a szülők számára meghirdetett előadás és beszélgetéssorozat gyermekeikkel kapcsolatos témákban. Ezekre szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat is. A tanárok és lelkipásztorok számára közös sportolási lehetőséget kínálunk november 7-től péntekenként, folyamatosan.