Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

Dr. Enghy Sándor abújszántói lelkipásztort az Akadémia a Vallástörténeti Tanszék tanárává választotta, aki októberben sikeresen védte meg doktori disszertációját Kolozsvárt.

Szeptember 12-13-án az Akadémia tanévkezdő csendes-hétvégét tartott „Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásztok” címmel, melynek fő témája a misszió volt.

Szeptember 15-én kezdődött el a tanítás. Az évkezdést színesítette és egyben nehezítette is, hogy ettől a tanévtől kezdve Akadémiánk bevezette a kreditrendszert. Az érdeklődők számára megtekinthető a tanulmányokkal kapcsolatos elektronikus nyilvántartás is a www.srta.hu honlapon.

Szeptember 21-én az elsőéves hallgatók a Zempléni hegyekben, Simán tartottak gólyatábort dr. Győri István évfolyamvezetővel. Ennek keretében kiszálláson vettek részt az abaújszántói gyülekezetben

Október 12-én az Akadémia énekkara kórustalálkozón vett részt Miskolcon.

Szeptembertől a Zrínyi Internátusban jelentős belső átépítésekre került sor. Ez érintette a szobák egy részét, a konyhát, fürdőszobát és a teljes vizesblokk felújítását.

November 8-án Kolozsvárt ünnepélyes keretek között avatták a Protestáns Teológiai Intézet díszdoktorává D. Szabó Dánielt és dr. Frank Sawyer-t.