Lelkészbeiktatás Tarcalon

A beiktatást Dr. Börzsönyi József, a Zempléni Egyházmegye esperese végezte, majd a megjelent lelkipásztorok az úrasztalát körülállva egy-egy igeverssel kértek áldást az újonnan beiktatott lelkipásztor és felesége életére.

A gyülekezet új lelkipásztorának szolgálata után következtek a köszöntések. Megszólaltak egyházkerületi és egyházmegyei elöljárók, a gyülekezet volt pásztora, országgyűlési képviselők, a község vezetői, a történelmi egyházak helyi képviselői. Mindezek után a helyi általános iskola énekkara adott elő egy dalt orgonakísérettel. Az ifjúsági csoport tagjai színvonalas műsorral, verssel, gitárkísérettel előadott énekekkel köszöntötték lelkipásztorukat. Végül a huszonnégy tagú presbitérium állta körül az úrasztalát, bibliai igeversek felolvasásával, versmondással, és ajándékaikkal köszöntve lelkipásztorukat és kedves feleségét.

A jó Istennek adunk hálát a sok jó szándékú emberért, akik eljöttek hozzánk más gyülekezetekből, hogy együtt örvendezhessenek velünk. Szívünk megtelt hálával, hisz ez a nap nem csak a református gyülekezet, hanem az egész település, a római és görög katolikusok, kicsik és nagyok közös ünnepe volt.

Adjon az Úr áldásos szolgálatot a beiktatott lelkésznek és hitoktató feleségének, járjanak jó példával az egész falu előtt, hitben, reménységben és szeretetben.

Rambács Istvánné

presbiter, Tarcal