Isten veteményeskertje Diósgyőrben

A Bükk lábánál, a diósgyőri vár szomszédságában, festői környezetben tanulhatnak itt 1-8. osztályig tanítványaink, jelenleg 323-an. Isten megtartó szeretetének és kegyelmének, a református nevelésért, oktatásért elkötelezett 33 pedagógus szolgálatának s a folyamatos fejlesztésnek köszönhetjük az intézményünk iránti érdeklődést, melyet megtapasztalunk mindennapjainkban.

Küldetésünk, hogy megismertessük tanítványainkat az élő Krisztussal, s szívükben élővé tegyük Isten Igéjét, a Szentírást.

A hitre nevelés mellett legfontosabb feladatunknak tekintjük tanulóink alapos felkészítését: hogy általános iskolai tanulmányaik befejeztével olyan szilárd alapokkal rendelkezzenek, melyekre a későbbiekben építeni lehet.

Büszkén és hálával mondhatjuk, hogy gyermekeink szép sikereket érnek el a helyi és országos versenyeken, tanulmányi eredményeik szorgalmukat, jó teljesítményüket tükrözik.

A magyar nyelv és irodalom, a szép magyar beszéd ápolását kötelességünknek érezzük: minden év áprilisában megrendezzük az Országos Helyesírási és Magyar Nyelvi Versenyt a református általános iskolák 3-8. osztályosai számára. Az angol nyelv és informatika oktatását első osztálytól végezzük. Felső tagozatban emelt óraszámban tanítjuk az angolt, szakköri keretek között a németet. A természet- és társadalomtudományos tantárgyak mellett méltó helyet biztosítunk a készségtárgyaknak is.

Missziónk fontos eleme a meglévő értékeink megőrzése, mentése. A hagyományok ápolása, a hagyományépítés nemcsak szűkebb pátriánkhoz, hanem a keresztyén közösséghez, a magyarsághoz való kötődésünket is erősíti. Az eltelt évek alatt kialakított tradíciókat újabb elemekkel színesítjük, így az egyházi és állami ünnepeink méltó megünneplése mellett 2006-tól - Isten segítségével - szeretnénk évente iskolanapokat, testvériskolai találkozókat rendezni határon innen és határon túl: márciusban Székelykeresztúrra látogatunk. Örömmel adunk hírt arról, hogy 2005 szeptemberétől megalakult a Kisdiákok Presbitériuma iskolánkban, mely a diákönkormányzás fontos színtere lett. Aktívan részt vehetnek így tanítványaink iskolai hitéletünk, valamint a szabadidős programok szervezésében, a diákságot érintő döntések előkészítésében és a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezettel kialakult jó kapcsolat ápolásában.

A sportolásra, egészséges életmódra nevelést is kiemelt feladatunknak tekintjük. Sajnos tárgyi feltételeink - nincs nagy tornatermünk - ezen a téren még nem adottak, de lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy lélekben és testben egészséges ifjúság nevelkedjen iskolánkban. Ettől a tanévtől eredményesen bekapcsolódtunk a városi és megyei diákolimpiába, s úszóink az országos versenyeken is gyönyörű eredményeket értek el. Tanítványaink művészeti iskolai keretek között vehetnek részt magas színvonalú néptáncoktatásban.

Isten szavára figyelve van erőnk elviselni és megélni nehézségeinket, meglátni értékeinket, megtapasztalni örömeinket.

„Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene." (Zsolt. 68,20)

Nagy Attila

igazgató