Hírek a Lévay József Református Gimnáziumból

A fiatalokat nevelő tevékenységünk - akár szülőként a családban, akár presbiterként, lelkipásztorként a gyülekezetben, akár pedagógusként egy nevelési intézményben - a nap mint nap történő apró és jelentős döntésekre felkészítést is jelent. Fel kell készíteni gyermekeinket a tájékozódásra, a döntéseik előkészítéséhez ismeretekkel kell felvértezni őket, ki kell alakítanunk bennük a mérlegelés, az értékelés készségét, formálni kell azt a keresztyén értékrendet bennük, amely alapján ők maguk majd önállóan hozzák meg döntéseiket. Családon, gyülekezeten és iskolán belül ezt kell céloznia minden nevelő tevékenységünknek.

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tevékenységei kiválasztásakor igyekszik szem előtt tartani ezt az elvet, sokszínű programkínálatával, tanulóinak és a tágabb környezetének szervezett programjaival.

Természettudományos napok a Lévayban

„A keresztyén hit és a természettudományos gondolkodás nem ellentétesek egymással, hanem egymást kiegészítő megismerési módszerei a teremtett világnak."

 Intézményünkben már hagyományosan - kilencedik alkalommal - január 10. és 12. között kerül megrendezésre a Természettudományos Napok rendezvénysorozata. Minden évben érdekes előadásokat és kísérleti bemutatókat szervezünk. Az idén dr. Végh László fizikus, az MTA Atomki (Debrecen) tudományos főmunkatársa tartott előadást A világegyetem története a Föld keletkezéséig címmel, valamint két kísérleti bemutató szerepelt a programban. A fizika kísérleti bemutatót Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézet Demonstrációs Laboratóriumának munkatársa, míg a kémiai bemutatót dr. Murányi Zoltán és Oldal Vince, az Eszterházy Károly Főiskola tanárai tartották.

 A Természettudományos Napokhoz kapcsolódik a megye általános iskolás korú diákjainak meghirdetett Csorba György Feladatmegoldó Verseny biológia, fizika, földrajz és kémia tantárgyból. A verseny 3 levelezős fordulóból és az iskolai döntőből áll. Az idén a levelezős fordulókban közel 200-an versenyeztek, s a legjobb 60 diák vehetett rész a döntőn. A verseny megrendezéséhez és a helyezettek díjazásához a Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság - a verseny fő támogatója - járult hozzá.

 Január 13-án és 14-én először rendeztük meg a Budai József Biológia Feladatmegoldó Versenyt a Kárpát-medence református középiskolás diákjainak. Örömünkre szolgált, hogy több határon túli iskola is képviseltette magát a Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből. A rendezvényhez kapcsolódott dr. Falus András egyetemi tanárnak, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet tanszékvezetőjének, az MTA levelező tagjának az előadása „21. század biológiája, quo vadis? azaz merre tart a biológia tudomány a 21. században?" címmel. A verseny nemcsak a megmérettetést, hanem a kapcsolattartást, kapcsolatépítést is szolgálta.

Makranczi Zsolt

„Szólj, ötágú síp" a Drávaszögből

Az „ötágú síp" hangját Illyés Gyula erősítette meg bennünk, magyarokban. A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tanárai és diákjai már - joggal mondhatjuk - tizedik éve különös figyelemmel hallgatják az immár több ágúvá vált síp hangját.

Minden évben egy-egy határon túlra szakadt magyar közösség néprajzával, kulturális örökségével, irodalmával, a nemzeti hagyományok ápolásával ismerkednek meg a gimnázium diákjai. Nemzeti kultúránk példaértékű ápolásáról tanúskodnak ezek a rendezvények. Ebben az évben a Drávaszögből „szólalt" meg a síp.

 A többnapos rendezvény előadója volt dr. Lábadi Károly néprajzkutató. „Református örökség a Drávaszögben" címmel tartott előadást a tanulóknak. A református szórványvidék reformátorait mutatta be, kiemelve Sztárai Mihály tevékenységét. Elénk varázsolta a Drávaszög sajátos tájait is.

 Dormán László, a Kossuth Rádió „Szülőföld határok nélkül" műsorának riportere már visszatérő vendége volt gimnáziumunknak. A délvidéki háború idején járt iskolánkban. „Ősök jussán" címmel összeállított fotókiállítása igazolja, hogy a háború kitörölhetetlen szörnyűségei nemcsak a szemmel látható romokban, de az emberek arcán tükröződő fájdalomban is megmutatkoznak.

„Drávaszög a háború alatt és ma"címmel előadást tartott az érdeklődő tanulóknak és az „öreg" diákoknak. A kegyetlenkedések hallatán a döbbenet érződött a hallgatóság soraiban. Ezt váltotta fel a bizakodás, a remény érzése, amikor arról beszélt Dormán László, hogy mennyire segíti az újjáépítést a magyarok összefogása a magyarokkal és az ott élő jó szándékú nemzetiségiekkel.

 „Egy pusztuló országrész" címmel Szabó Zoltán néprajzkutató az Ormánságról tartott előadást. Megszólaltatta ennek a vidéknek igen jellegzetes hangszerét, a dudát. Beszélt a határokat nem ismerő igen súlyos nemzeti gondunkról, a népesség fogyásáról is.

 A Drávaszöget varázsolta iskolánkba a kórógyiak vendégszereplése. Az Ady Endre Művelődési Egyesület és a Zrínyi Ilona Női Szervezet tagjai jöttek el Kórógyról. A népművészeti hagyományokat őrző ruhákban adták elő táncaikat, énekeiket. Eljöttek a zenészek is, akik muzsikájukkal a Drávaszögben élő magyarok lelkületét és azt a szeretetet és ragaszkodást erősítették meg bennünk is, hogy összetartozunk. Semmilyen politikai hatalom és erőszak sem tudja belőlünk kitörölni ezt az érzést és akaratot. Egy rögtönzött kiállításon bemutatták kézimunkáikat, s még vendégül is látták finom süteményekkel vendéglátóikat.

Megerősödött bennünk, hogy ápolni kell a testvéri kapcsolatokat, azoknak a kincseknek az őrzését, amelyeket az ősök ránk hagytak.

Molnár Miklósné

igazgató-helyettes

„Visszatérés és fogadtatás"

Kiemelkedő lévays eredmény született az Oktatási Minisztérium által a holokauszt történetével kapcsolatosan „Visszatérés és fogadtatás" címmel meghirdetett pályázaton. Iskolánk csapata az országos 5. helyezést érte el.

„Ökumené"

Januárban az ökumenikus imahéten közös istentiszteleten vettünk részt a miskolci egyházi fenntartású gimnáziumok tanulóival: a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium és az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanulóival. Tanulóink ezt követő héten közös ökumenikus diákbálon vettek részt.

„Felvételi 2006."

A 2006/2007. tanévre történő felvételi vizsgák közepén vagyunk. Az örvendetesen nagy számú jelentkező közül az iskolának is választani kell. A választáskor, a kiválogatáskor igyekszünk nemcsak a tanulmányi eredményt figyelembe venni, hanem azt, hogy a család mennyire támogatja a keresztyén nevelési gyakorlatot, van-e a családnak rendszeres gyülekezeti kapcsolata, és a lelkipásztori jellemzésben az olvasható-e, hogy a család rendszeresen látogatja a gyülekezeti alkalmakat. Számunkra fontos, hogy azok küldhessék elsősorban a Lévayba gyermekeiket, akik odahaza is a Szentírás tanítása alapján igyekeznek nevelni őket.

....válasszatok, ameddig tart a ma

A felszólítás kikerülhetetlen, minden keresztyén embernek nap mint nap választania kell. Választását jó, ha saját belső, Krisztus szerinti értékrendje alapján hozza meg, nem feledkezve meg arról sem, hogy azokat válassza, akik a keresztyén és magyar nemzeti értékeinket hasonlóan fontosnak tartják, mint ő maga. De fontos az, hogy a választásaink előtt, közben és után is el tudjuk mondani Józsuéval együtt: „De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!" (Józsué 24:15)

A gimnázium híreit összeállította:

Ábrám Tibor igazgató