A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának jubileumi, 475. tanévének rendezvényei

Így köszöntötte főtiszteletű Csomós József püspök úr 2005 őszén az évnyitón megjelenteket. Ezzel kezdetét vette a gimnázium jubileumi 475. tanéve. Törekedtünk arra, hogy a kiemelkedő kétnapos megemlékezés mellett kapjon helyet az ünnep a mindennapok egyformaságában is. Így a reformáció emléknapján - pályázat eredményeképpen - Adorján László 11. D-s tanulónk szónoki beszédét hallhatta az iskola gyülekezete. A szalagavatón a 12. H-sok Kövy professzor híres mondása alapján Kossuth alakját idézték meg műsorukban.

A magyar kultúra napja alkalmából először rendeztük meg az iskolai Kazinczy Gábor szónokversenyt. A feladat emlékbeszéd elmondása volt, a versenyzők iskolánk életével kapcsolatos jelentős személyiségek: Kossuth Lajos, Klebelsberg Kuno, Rákóczi Ferenc, Lorántffy Zsuzsanna, Móricz Zsigmond, Bessenyei György, Pósa Lajos, Comenius, II. Rákóczi György alakját méltatták.

Az évforduló tiszteletére készült a gimnázium jubileumi évkönyve. A kötet az utóbbi öt évről szól. Az oktató-nevelő munkát bemutató írások, pl. 75 éves az angol nyelv tanítása gimnáziumunkban (dr. Derda István) Bemutatkozik Zemplén Tudományos Diákkör (Halász László) A keddi ifjúsági körről (Örsi Anikó-Török István) után a Számvetés, számadás fejezetben eredményekről, kedvezményezettekről, kitüntetettekről adunk hírt. Hiánypótló a kevésbé ismert pataki diákok, tanárok rövid bemutatása, összeállítás olvasható az öregdiák-találkozókon elhangzott beszédekből. Közlünk rádiós áhítatokat, diákok és tanárok különböző műfajú írásait a pályázati dolgozattól az úti beszámolóig. Végül megemlékezünk elhunyt munkatársainkról.

Március 14-15-én jubileumi rendezvényekre kerül sor. A felsőbb éveseknek Tőkéczki László professzor úr tart előadást, a kisebbeknek Sipos István tanár úr az iskola történetéről beszél. Lesz hangverseny zeneiskolásaink részvételével, irodalmi est versekkel és a pataki anekdotakincs megelevenítésével. Tisztelgünk a 48-as vörös sipkások előtt, s a Kossuth-szobornál megemlékezést és koszorúzást tartunk. Az Angol Internátus egykori igazgatójára, a száz éve született Szabó Gyulára emlékezik egykori tanítványa, Újszászy Kálmán a Kossuth Internátus aulájában emléktábla avatásával.

A közelmúlt iskolai életét az erre az alkalomra rendezett kiállítás segítségével mutatjuk be. Öregdiákok és tanárok, családtagok adják közre fiókok mélyén és dobozokban őrzött kincseiket a lépcsőházi tárlókban és a falakon. Az évkönyvekről mint egy könyvműfaj változatairól szólnak azok, akik az iskola XX. századi történetét tükröző kötetek avatott ismerői: dr. Kézi Erzsébet főiskolai tanár, Dobay Béla gimnáziumi tanár, Deme László professzor és Körtvélyessy Erzsébet, a Well-Press Kiadó munkatársa, valamennyien öregdiákjaink. A gimnázium egykori tanárait várjuk találkozóra, hogy megismertessük őket az iskola jelenével, s hogy ők is beszámoljanak életük alakulásáról.

A tanév több rendezvénye - a Diákvegyész Napok, a versünnep a költészet napján s a diák-önkormányzati hét - kapcsolódik még az ünnepi programsorozathoz.

Bízunk benne, hogy alkalmaink a múlthoz méltón s a jelen értékeire is rámutatva zajlanak majd Isten dicsőségére.

Sinkóné Tóth Zsuzsanna

tanárnő