Támogatási felhívás módosítása

Egyházkerületünk támogatási felhívása gyülekezeti programok megvalósítására

A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint Támogató, márciusban felhívást tett közzé gyülekezeti programok 2022. évi támogatására.

Támogató a felhívást a következőkben módosítja, megnövelve a támogatásra jogosult pályázók körét

A felhívás 7. és 8. pontja a következők szerint módosul:

7. Támogatást igénylők (jogosultak) köre

Támogatási kérelmet a Tiszáninneni Református Egyházkerület kebelbeli Egyházközségeinek meghatározott létszámú csoportjai közösen nyújthatnak be (Támogatott). A programokat minimálisan 3, maximálisan 10 gyülekezet összefogásában kell megvalósítani Egyházkerületünk földrajzi területén. A támogatást igénylő egyházközségi csoportosulásokban a tagok legalább fele olyan gyülekezet legyen, ahol a 2022-ben történt adatszolgáltatás alkalmával a választói névjegyzékben szereplők száma nem éri el a 400 főt.

A támogatási kérelmet benyújtó Egyházközségek kijelölnek maguk közül egy gesztor Egyházközséget.

Egy Egyházközség csak egy támogatási kérelmet benyújtó csoport tagja lehet.

8. A kérelem benyújtásának határideje és módja

A kérelmeket a támogatási felhívás egyházkerületi portálunkon, a www.tirek.hu-n való közzétételétől folyamatosan, 2022. május 20-ig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalába (3525 Miskolc Kossuth u. 17.).