Gyülekezeti Hírek

 • "Legyen meg a te akaratod..."

  Elsősorban igeközpontú gyülekezetet szeretne Hernádkakban Mike Martin, akit június 12-én iktattak be a lelkészi szolgálatba. A borsodi település református templomában Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes adta át neki a szolgálatra feljogosító iratokat. Mike Martin Debrecenben végzett a teológián. Segédlelkészi évei után került Hernádkakba, ahol május elején választották meg a gyülekezet élére.
 • Az Úr közelében

  Beiktatták hivatalába Mérten Nikolettet, a Tardonai Református Egyházközség lelkipásztorát a település református templomában, június 5-én, vasárnap. A beiktatást Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes végezte, aki az igei köszöntést követően átadta a szolgálatra feljogosító iratokat. A sajókazai születésű, külföldi tapasztalatokkal rendelkező Mérten Nikolettet teljes egyhangúsággal választották meg a gyülekezet élére, tavaly augusztus óta szolgál az egyházközségben.
 • Külföldi kórházlelkészek a GYEK-ben

  Külföldi kórházlelkészek és lelki gondozók látogattak a miskolci Velkey László Gyermekegészségügyi Központba, hogy megismerjék az intézményben folyó szolgálatot. Farkas Edina református lelkész végez itt évek óta szolgálatot, akinek vezetésével a vendégek körbejártak az osztályokon, beszélgettek, érdeklődtek, hogy aztán tapasztalataikat beépíthessék az otthoni munkájukba.
 • Erős hitben

  "A hitem mindig elég erős volt ahhoz, hogy legyőzzem a problémákat" – véli magáról Szilágyi István Levente, az MVK Zrt. nyugalmazott igazgatója, aki szakmai pályafutása és közéleti tevékenysége miatt Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet vehetett át a közelmúltban. Református családban nevelkedett és ő maga is sokáig szolgált az egyházban: a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség főgondnoka és a gyülekezet fenntartásában működő általános iskola iskolatanácsának elnöke volt.
 • Egy hajóban az üdvösség felé

  Folytatja a neves elődök által elkezdett munkát, de sok szempontból eltér a hagyományoktól. Az istentiszteletek mellett bevezette az ifjúsági bibliaórát, a baba-mama kört, a hitoktatók és középkorúak bibliaóráját, valamint az idősek számára megtartott klubot. Jobbágy Bertalant, a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség vezető lelkipásztorát kiemelkedő gyülekezeti szolgálatért Miskolc város napján Nívódíjjal tüntették ki, melyet Kriza Ákos polgármester adott át a Miskolci Nemzeti Színházban. 
 • Bizottsági jelentések

  Május 28-án, miskolci székházának nagytermében tartotta idei közgyűlését a Tiszáninneni Református Egyházkerület. A főgondnoki megnyitót és a püspöki jelentést követően az iskolaügyi, missziói, tanulmányi, kommunikációs és gazdasági bizottságok jelentései hangzottak el.
 • Missziói lelkülettel

  Az önkéntességre, az elhívás megerősítésére és egymás terheinek hordozására buzdítottak a Tiszáninneni Református Egyházkerület vezetői az idei kerületi közgyűlésen, melyet Miskolcon tartottak május 28-án. Az esemény első felében a főgondnoki megnyitó és a püspöki jelentés hangzottak el.
 • Historia Domus: megjelent "Horváth Barna életműsorozatának" új kötete

  Sajószentpéteren mutatták be a Dr. Horváth Barnabás volt igrici és sajószentpéteri református lelkész életművét feldolgozó sorozat legújabb, hetedik kötetét, amely fia, Horváth Barnabás Dávid szerkesztésében és gondozásában jelent meg. A Historia Domus című hely- és egyháztörténeti kiadvány a néhai borsod-gömöri esperes írásait gyűjti össze.
 • Önkéntes segítség

  Nyolcadik alkalommal szervezte meg a Kárpát-medencei református önkéntes napokat a Magyar Református Szeretetszolgálat május 20-án és 21-én. Az idei Szeretethídon 286 településen összesen 21 ezren végeznek valamilyen önkéntes munkát. A legtöbb helyen parkok, templom- és iskolaudvarok szépülnek meg, a hétvégén volt ahol kerítést festettek, máshol szemetet szedtek és virágokat ültettek a résztvevők.
 • A teremtett világért versenyeztek

  Magyarország tájai, nemzeti parkok és egészséges életmód – ezek a témák szerepeltek a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola országos környezetismereti és természetvédelmi versenyén, melyet idén összesen mintegy 400 diák részvételével rendeztek meg. A többfordulós vetélkedő május 13-i döntőjébe csak a legjobbak jutottak be.
 • Formáló erő: kétezer fiatal vett részt a miskolci Diákpünkösdön

  Isten igéje átformál, megújít és bátorságot ad – mindezt egyszerre tapasztalhatták meg azok az egyházi intézményekben tanuló református fiatalok, akik részt vettek a nagyszabású Diákpünkösd rendezvényen a miskolci Generali Arénában, május 13-án. A fekete palástot farmer, az énekeskönyveket kivetítő, a zsoltárokat pedig ifjúsági énekek váltották fel, a diákok így hangolódtak közösen a Szentlélek kitöltetésének ünnepére. Az eseményt a Lévay József Református Gimnázium és a Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója (Tirekifi) szervezték.
 • Popcorn, lufi és ventilátor Pünkösd ünnepének szolgálatában

  2016. május 8-án, vasárnap délelőtt sok család érkezett a Nyilas Misi Házba. Voltak olyanok, akik már a gyülekező idején a kézműves asztaloknál sündörögtek, voltak olyanok, akik a vetítést várták és bizonyára voltak olyanok is, akik csodálkozva nézték, hogy egy  microhullámú sütő, egy ventilátor és egy lufifújó mit is keres a gyülekezeti teremben.
 • Megjelent a reForrás pünkösdi száma

  „Pünkösd az öreg akácfa árnyékában” címmel olvashatják a ReForrás Magazin pünkösdi számának meditációját az érdeklődők Hajdú László lelkipásztorától. Folytatjuk református identitásunk keresésére és újrafelfedezésére indított sorozatunkat, amiben Nagy Károly Zsolt református teológus, antropológus gondolatai kalauzolnak bennünket.
 • Hamis istenképek

  Megtartotta tavaszi lelkész-presbiteri konferenciáját a Magyar Református Presbiteri Szövetség Észak-Borsodi Területi Szervezete. A május 8-i találkozónak a sajóvelezdi református templom adott otthont, ahol igehirdetés, előadás és csoportfoglalkozás is várta az érdeklődőket.
 • Pünkösdi nyílt napot rendeztek a Miskolci Egyetemen

  10 egyházi középiskola mintegy 700 diákja vett részt a Miskolci Egyetemen rendezett Ökumenikus Pünkösdi Nyílt Napon május 6-án. A rendezvény istentisztelettel kezdődött az egyetem díszaulájában, majd a tanulók szakmai programokon próbálhatták ki magukat és belekóstolhattak a diákhagyományokba. Az országban egyedülálló nyílt napot a Miskolci Egyetem, a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség, valamint a történelmi egyházak közösen szervezték azzal a céllal, hogy a tanulók pünkösdre hangolódva megismerjék az intézményben folyó képzéseket.
 • Elballagtak a Sárospataki Református Gimnázium diákjai

  Megtartotta Csengőbúcsúként ismert ballagási ünnepségét a Sárospataki Református Gimnázium. A diákok még utoljára végigjárták az intézmény folyosóit, majd közösen sétáltak át a református templomba, ahol elbúcsúztak egymástól és tanáraiktól. A 2015/2016-os tanévben összesen kilencvenen fejezték be középiskolai tanulmányukat.
 • Lelki muníció

  Százan ballagtak idén a sárospataki Vay Miklós Református Szakképző Iskolában, mely 2012 óta működik a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában. A diákokra komoly megmérettetés vár a következő hetekben: van, akiknek az érettségin, másoknak pedig szakvizsgán kell számot adniuk tudásukról.
 • Húsz éves a nemesbikki idősek otthona

  Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a nemesbikki Béthel Református Szeretetotthon. Az intézmény 1996-ban kezdte meg működését a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. A jubileum alkalmából szervezett, április 28-i hálaadó istentiszteleten nem csak egyházi és világi elöljárók köszöntöttek, hanem az otthon lakói is készültek műsorral.
 • Ballagás az Irinyiben

  A ballagó diákok a már megszokott és kialakított rend szerint készültek az ünnepélyes pillanatokra. A hét során – április 26-án délután – elültették az emlékezés fáját, s ezt követően az alkony beálltával szerenáddal üdvözölték tanáraikat. Az Irinyi belső udvarát betöltötték a végzősök által választott énekek kedves dallamai. 
< 1 2 3 ... 25 26 27 28 29 30 >