A zubogyi református templom

Település: Zubogy

A XII-XIII. századokban szerény keretek között épített románkori templomának bizonyos részleteit tárta fel az Országos Műemléki Felügyelőség 1985-ben befejezett kutató és helyreállító munkája. A középkori templomot a XIV-XV. századokban (Mátyás király korában, 1556-90) gótikus stílusban átépítették, románkori szentélyét lebontották, helyette gótikus szentélyt építettek, amelyet a hajó déli falának síkjában folytattak kelet felé, ezzel aszimmetrikussá vált a templom.

Az északi oldalra sekrestyét építettek. A támfalas keletelt szentély a nyolcszög három oldalával zárul. A templom a XVI. században a reformátusok használatába került. A törökvilág megpróbáltatásai és pusztításai következtében 1700-ra teljesen rommá lett. A helyreállítási munkákat 1710 után kezdték. Csak a legszükségesebb és legegyszerűbb keretek között végezték el a leszegényedett lakosság szegénysége miatt. Új diadalívet építettek, a szentély faláról lefaragták a régi beszakadt mennyezet bordaindításait és a munka 1726-ban az új famennyezet elkészítésével befejeződött. Ez a mennyezet nem kazetta jellegű, hanem önálló egységeket alkotó, végtelen hullámvonalban futó, leveles virágos indákkal díszített párhuzamos deszkákból áll. 1758-62 között újra hozzákezdtek a templom korszerűsítéséhez, ezek során két nagy ablakot készítettek, bejárati oldalcsarnok épült az egyetlen déli kapu elé. Két jolsvai festő-asztalos: Contra András és fia Mátyás készítette a festett padelőket, karzatelőket, a Mózes-széket és a szószéket. Az ezeken látható festések hasonlítanak a rudabányai templom mennyezeti kazettáin láthatókhoz (az is Contráék munkája). A templom ma úgy áll előttünk, mint ahogy azt 1762-ben kialakították. Azóta a tetőzetét jó néhányszor reparálták, majd mikor 1887-ben kidőlt az északi fal egy része, határozat született a templom teljes lebontására, de pénz hiányában inkább befoltozták a falat. A közelmúlt helyreállítási munkálatai biztosítják a templom hosszú időn keresztül való használatát, s minden érdeklődő szeme elé tárja múltunk kimagasló szép emlékét. A templom nyugati vége oromfalas és támfalas. A templom déli oldala előtt áll a 11 m magas, szoknyás, fa harangtorony, melyet a XVIII. században építettek és 1870 körül felújítottak, 1985-ben ezt is kijavították. A kisharangot használtan vásárolták egy megszüntetett katholikus haranglábról, mely felirata szerint: Paduai Szent Antal tiszteletére készítették a tanyai lakosok. Lelkésze volt 1670 körül Szalóczi Mihály, akit a pozsonyi vésztörvényszék elé idéztek és gályarabságra ítéltek. Emléktáblája látható a templomban.

A 120 kg-os (66 cm) acélharangot Diósgyőrben készítették 1921-ben, felirata: „Isten dicsőségére csináltatták a zubogyi ref. egyház hívei…” A 110 kg-osat (60 cm) Hőnig Frigyes öntötte 1903-ban Aradon, felirata: „Paduai Szent Antal tiszteletére a tanyai lakosok.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1