A vissi református templom

Település: Viss

1699-ben a reformátusok használatában volt egy régi kőtemplom. 1784-ben már talpfára épített, 5×5 öl alapterületű fatemplomot renoválták, kazettás mennyezetén dinnye és haldíszítés volt látható. Ugyanekkor fa harangláb állt a templom előtt. 1885-ben mindkettő leégett.

Mai neoklasszicista stílusú templomuk 1895-98 között épült, keleti homlokzat előtti 22 m magas tornyával. Az orgonájuk a II. világháborúban tönkrement. A belső mennyezete sík, vakolt.

A 182 kg-os (70 cm) harangot Szlezák László öntötte 1927-ben Bp-en, felirata: „1918. jún. 18-án a Piave melletti ütközetben hősi halált halt szeretett férje emlékére készíttette hűséges, örökké szerető özvegye, Bodnár Ferencné, czékei Egry Bertalan vissi lakos 1927. jún. 18-án.” A 80 kg-osat (52 cm) Walser Ferenc 1887-ben Bp-en, felirata: „Készíttette a vissi ref. egyház közönsége Bagdy István lelkész, Bodnár János gondnok, Egry Károly presbitériumi jegyző idejében.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1