A varbóci református templom

Település: Varbóc

Középkori templomának történetét nem ismerjük, pedig az 1595-ös összeírás szerint volt református temploma. A mait megelőző fatemplomáról sejtjük, hogy 1684-ben készült, de 1806-ban lebontották, s helyette abban az évben építették késő barokk stílusban a mai templomot tornyával.

Van egy korabeli rajzunk 1869-ből a templomról, melynek zsindely tetőzete volt, ami az idők során elkorhadt, a mennyezet beázott, a nyugati oldalfal is megrepedt. A templomot 1895-ben nagyjavítás alá vették és teljesen megújították, ekkor nyerte mai formáját. 1926-ban és 1983-ban végeztek nagyobb javításokat rajta. A kelet-nyugati hajó északi oldalának közepéhez csatlakozik a 14 m magas vaskos torony. A belsőnek egyszínűre festett famennyezete és barokk szószéke van. Közvetlenül a torony nyugati sarkánál hatalmassá nőtt egy hársfa.

A 125 kg-os (62 cm) harang, felirata: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Öntette a varbóci szent gyülekezet a hívek áldozatkészségéből az Úrnak 1934ik esztendejében. Öntötte Szlezák László harangöntő, Magyarország aranykoszorús mestere Bp-en.” A 80 kg-os (47 cm) felirata: „A Varbótzi ref. szent eccla öntette a maga költségén Losontzon, 1816. Fudit Beniamin Stefanides.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1