A varbói református templom

Település: Varbó

A vidék már a kelták idején lakott volt. A falu nevét 1303 óta ismerjük, a XIV. század végén temploma volt. A reformációt az egész völggyel együtt hamar befogadta. Feljegyzések szerint az 1550-es évektől kezdve temploma, lelkipásztora, majd iskolája és tanítója folyamatosan mindig volt. A középkori kőtemplomot 1694-ben és 1701-ben javították.

Ez a templom a jelenlegi parókia kertjében állt a domboldalon. Nem tudjuk, mi okozta romlását vagy pusztulását, de a XIX. század elején lebontották. Fundamentuma és néhány köve még a XX. század első felében megvolt. (Lelkésze 1987-ben még meg tudta mutatni szerzőnek a helyét.) Az egyház az elbontott templom anyagának felhasználásával a falu közepén késő barokk stílusban új templomot épített 1806-09 között, nyugati homlokzat előtti toronnyal, mely 1844-ben ledőlt, és csak 1898-ban építettek újat a helyére. Az órapárkányos torony sisakját 1936-ban átformálták, és gúlasisakot készítettek helyette. Eredeti formájára 1986-ban állították vissza, ma 29 m magas. A belsőnek egyszerű famennyezete zöld színűre volt festve. A templom keleti vége sarkított. A hajó tetejét az eredeti fazsindely helyett pala-kőre, majd gyári palára cserélték, de 1993 óta piros műemlékpala fedi. templom belsőben 1996 után teljes felújítást végeztek. Mivel a templom berendezését tönkre tette a szú és a Nyögő patak 1960-as árvize (60 cm-es víz állt a templomban), cseréjét a padlócsere előzte meg. Erdélyből való vörös márvány padlót kapott a belső. Majd a régi padok helyére tölgyfából készültek új padok, valamint szószék koronával, úrasztala korláttal és új ajtók, ablakok is készültek. Az asztalos munkák 2000-ben fejeződtek be. A szépen kivitelezett munka Dienes Csaba és Szabó János helybeli mestereket dícséri. A felújítás az egyházközség tagjainak, a Varbóról elszármazott Fodor Sándor vállalkozónak, az egyházkerületnek, és az önkormányzat hozzájárulásából történt. Az orgonát Kerékgyártó János készítette 1912-ben nyolc változattal. A parókia 1911-ben épült.

Három harangja van: A 200 (65 cm) és 100 kg-osat (52 cm) a Bp-i Hm készítette. A nagyobbik felirata: „Isten dicsőségére öntette Gergely József és neje Ötvös Júlia, Varbó, 1925.”A kisebbiké: „Isten dicsőségére és Ferenc fiúk emlékére öntette Papp Károly és neje Nagy Zsuzsánna, Varbó, 1923. No.4827.” A 60 kg-os (41 cm) felirata: „A varbai ref. sz. eccl. maga költségén öntette 1766-ban.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1