A vámosújfalui református templom

Település: Vámosújfalu

A falu 1332-ben már templomos hely. De az egyház középkori történetét nem ismerjük. A reformáció elterjedésével 1595-re itt is reformátussá lett a templom. A XVII. századvégi megpróbáltatások, különösen a török világ végi felszabadító hadjáratok következtében a templom a faluval együtt romokban hevert. Az ezután betelepülő református lakói építettek új templomot 1700 körül, amit 1797-ben újítottak.

Az 1834-es földrengés nagy kárt okozott benne, de 1870-ben megújították. Ezután a templom már alkalmatlan volt a további javításokra és mert bővíteni is kellett volna, úgy határoztak (1905-ben), hogy inkább új templomot fognak építeni. A jelenlegi neoklasszicista stílusú templomot 1906-12 között építették a keleti, homlokzat előtti 25 m magas tornyával. A régi templom mellett állt egy ismeretlen időben épített fa harangtorony, amelyet az új templom építése után lebontottak. A templom küszöbének a Balti-tengerhez viszonyított magassága 30 méter. A templom belsejét 1984-ben átalakították, mert a régi padok elavultak és újakat kellett készíteni. Megbontották a hagyományos református belső berendezést, mert a szószéket az északi fal mellől áthelyezték a belső nyolcszög három oldalával záródó nyugati végébe, az új padokat mind azzal szemben állították fel. Keresztelőmedence készült csomoros nyárfarönkből. A belső mennyezete sík, vakolt. 1987-ben az egyház haranglábat állított fel a temetőben.

A 300 kg-os (81 cm) harang felirata: „Isten dicsőségére öntötték ezen harangot Sípos Gusztáv és neje Tóth Lídia leánya Juliánna. Öntötte Egry Ferenc Kisgejőcön,1912.” A 146 kg-os (64 cm) felirata: „Öntetett e harang az Úrnak 1926. esztendejében a vámosújfalui ref. hívek közadakozásából Isten dicsőségére. Öntötte Walser Ferenc Budapest.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1