A vajdácskai református templom

Település: Vajdácska

1332-ben templomos hely, de középkori temploma 1733-ban romos és elhagyott volt. Az ellenreformáció idején elvették a reformátusoktól a középkori templomot. 1774-ben templom nélkül voltak a református hívek és 1786-ig Alsóbereckibe jártak templomba. 1786-90 között a bíró házánál tartották istentiszteleteiket.

A középkori temető homokdombjára építették 1790-ben a mai templom első részét, amit 1827-ben bővítettek. A templom 1874-ben leégett, de hamar újjáépítették. 1886-ban emelték keleti homlokzata elé a 23 m magas tornyát és építették a 8×9 méteres déli oldalhajót. Így nyerte el a templom mai formáját. A belső mennyezete sík, vakolt. A templom nyugati vége a nyolcszög három oldalával zárul. A templom a község fölötti dombon áll a görög katholikus templommal párhuzamosan, de tornyaik ellentétes irányban épültek. A torony bejárata fölött látható a templomalapítási emléktábla.

A 470 kg-os (88 cm) harangot a Bp-i Hm készítette, felirata: „E harangot a vajdácskai reform. egyház öntette az 1922-ik évben Farkas Lajos lelkészsége alatt. No 4337.” A 65 kg-osat (50 cm) Gombos Lajos öntötte 1982-ben Őrbottyánban, felirata: „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Az 1875. évben készült harangot újra öntette a vajdácskai ref. egyház…”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1