Az újcsanálosi református templom

Település: Újcsanálos

Az 1595-ös összeírás református templomáról tett jelentést, de ennek sorsáról csupán annyit tudunk, hogy elpusztult, s utána imaházuk volt, amit a mai templom felépüléséig használtak. 1907-ben építették a jelenlegi templomot keleti homlokzat előtti tornyával együtt neoklasszicista stílusban. A templom északkeleti sarkán levő alapkőbe helyeztek egy 10 koronás aranypénzt, továbbá ezüstpénzeket és egy liter szilvapálinkát.

A belső vakolt mennyezete keresztgerendás. A templom nyugati vége a nyolcszög három oldalával zárul. A templomon végzett javítások: 1990, palatető javítás és csatorna felszerelés. 1991, a külső vakolat teljes leverése, és újonnani vakolása.1992, a torony kőporos vakolása. 1994, atoronysisak festése. 1996, villámhárító szerelés. 1996, harangvillamosítás. 2001, teljes külső-belső felújítás, tető átfedés, új toronysisak, belső festés. 2002, orgona felújítás. 2003, a padlózat szigetelése és deszkázása. 2004, az egész templom külső színezése. 2005 a padlás elkészítése.

A 410 kg-os (82 cm) harangját Seltenhofer Frigyes öntötte 1907-ben Sopronban, felirata: „Istenünk dicsőségére és az újcsanálosi ev. ref. egyház részére öntette 1907-ben Pankucsi Gábor és neje, élt-halt 18 éves József fiok emlékére és az egész családéra.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1