A tornaszentjakabi református templom

Település: Tornaszentjakab

Neve 1273 óta ismert, melyet a XII. században román stílusban épült, Szent Jakab apostol tiszteletére szentelt templomáról kapta. A reformáció korán tért hódított és a XVI. században közepén református papjuk volt, használták a középkori templomot. Az 1595-ös összeírás erről tett bizonyságot.

1641-ben lakói megiszonyodva a szomszédos faluknak pogány (török) kézbe esésétől, megfáradtak a sok téli-nyári bujdosások miatt, kényszerültek az Eger várában lakó töröknek 38 forintot és 10 icce vajat megfizetni és meghódolni. Úgy gondolták, hogy a behódolással békességük lesz. Amikor elmúlt a törökvilág, jött az ellenreformáció, mely a csaknem 200 éves templomhasználat után, 1747-ben kiüldözte a templomból a híveket és elvette tőlük a templomot, amely római katholikus templomként ma is áll. 40 évi nyomorúság szakadt a gyülekezetre, míg 1787-91 között felépült az új, ma is meglevő késő barokk stílusú templom tornyával. Az észak-déli tengelyű templom keleti oldalának közepéhez csatlakozik a 11 m magas kőtorony, melyre fa toronysisak került, ennek tetőzetét 1929-ben újították fel és burkolták lemezzel. A belső mennyezete festett deszkából készült. A templomot megújították 1929-ben és 1984-ben, ez utóbbi időben kivágták mellőle az igen terebélyessé lett fákat.

A 105 kg-os (59 cm) harang felirata: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Zsid. 4: 7. Miután az 1790. évben készített harang elrepedt és kicsinynek bizonyult, ezt a 105 kgr-os harangot készíttette a hívő gyülekezet. Isten dicsőségére, a magyar igazság hajnalhasadása évében, az Úr 1939ik esztendejében, áldozatkész adományaikból öntették ezt a harangot a tornaszentjakabi templom számáre a tornaszentjakabi és debrétei református, Krisztust követő hívek, Szobonya Sándor igeszolgálata idején. Öntötte Szlezák László harangöntő, Magyarország aranykoszorús mestere Budapesten, 4148 sz.” A 40 kg-os (28 cm) felirata: „A Sz. Jakabi Reformata Sz. Ecclesia Tsináltatta maga költségén, Anno 1790.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1