A tornanádaskai református templom

Település: Tornanádaska

Román stílusban épített és Szent Krisztina tiszteletére szentelt temploma a reformáció elterjedésétől kezdve 1764-ig állott református használatban. Egy régi feljegyzés a templom elvételét így adja hírül: "Nádaskának temploma nincsen, mivel 1764-ben 26 Mart a római katholikusok elfoglalták." A román kori katholikus templom átalakításokkal ma is fennáll.

A 200 esztendeig tartó református egyházi élet az ellenreformációs üldözések miatt ekkor teljesen megszűnt. Többé református templom nem épült a faluban. De megmaradt egy 1763-ban öntött kis harangjuk, melynek később a kis létszámú hívek lábat állítottak, majd 1886-ban a falu közepén levő füves térségben egy 8 m magas kőtornyot építettek kicsiny gúlatetővel. A köztéren levő torony ma már használaton kívül van, mert elfogytak a hívek.

A 100 kg-os acélharang felirata: „B.V.G.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1