A tornakápolnai református templom

Település: Tornakápolna

Neve középkori kápolna létére utal. Ismereteinknek igen szűk keretet szab, hogy mindig filiaként tartozott egyik vagy másik szomszédos gyülekezethez, s iratok hiányában lehetetlen felderíteni a múltat. 1797-ben bontották le az előző fatemplomot. Jelenlegi templomukat 1801-02-ben építették észak-déli tengellyel késő barokk stílusban.

Az alacsony kőtornyot 1806-ban emelték a templom keleti oldalának közepéhez, rajta karcsú fa toronysisak áll, magassága 15 m. A régi templom festett deszkáit beépítették a templomba. Kazettás mennyezete növényi ornamentikával díszített. Egységenként ismétlődik az ovális keretben rombuszokat alkotó hálós tér közepén a stilizált liliom. Belső berendezése egyidős a templommal, de lehet, hogy még az előző templomból való. 1869-ben az egész falu leégett, mert minden háza fából volt, a templom azonban sértetlen maradt, mert távolabb fekszik a házaktól, a község nyugati szélén egy enyhe domboldalon.

A 108 kg-os (56 cm) harangot Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön, felirata: „Isten dicsőségére öntették a tornakápolnai ev. ref. egyház hívei, 1907.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1