A tolcsvai református templom

Település: Tolcsva

A falu 1332-ben templomos hely volt, ma is meglevő római katholikus temploma a XIV. században épült gótikus stílusban, melyet 1530-tól az evangélikusok, majd a reformátusok használtak. Az 1595-ös összeírás szerint református templom. Báthory Zsófia katholikus hitre térése következtében között ez a templom újra a katholikusoké lett (1671-1705).

A szécsényi országgyűlés rendelte 1705-ben, hogy a reformátusoknak vissza kell adni. A templomot 1714-ben végleg elvették a reformátusoktól, akik egy présházból kialakított oratóriumot használtak annak az 1864-ben való leégéséig. 1864-ben kezdték építeni ma is meglevő templomukat a keleti homlokzat előtti 25 m magas tornyával, s 1869-re lett kész. A belső mennyezete négy csehsüveg boltozattal fedett, melyek a falakból kilépő pilléreken nyugszanak. A templom nyugati vége a nyolcszög három oldalával zárul. Szecessziós kő szószéke és fa szószékkoronája szőlőlevél és szőlőfürt díszítéssel készült.

A templom közepén áll az 1866-ban öntött, 800 kg-os (125 cm) repedt harang felirata: „A tólcsvai helvét hitvallású egyháznak kegyes ajándékul öntette annak buzgó főgondnoka és tolcsvai közbirtokos tekintetes tolcsvai Nagy Ignácz úr az 1866. évben. Öntötte Walser Ferenc Pesten. Súlya 1673 font, értéke 1572 forint.”

A 800 kg-os (117 cm) harangot Gombos Lajos öntötte Őrbottyánban, felirata: „Isten dicsőségére adományozta Fodor József főgondnok a tolcsvai református egyháznak a 2002. évben.” A 400 kg-os (99 cm) acélharang felirata: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Jöjjetek énhozzám mindnyájan. A tolcsvai ref. egyház öntette Diósgyőrben, 1980.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1