A tokaji református templom

Település: Tokaj

Árpád fejedelem adta Tarcal vezérének azt a földet, amely a Tisza és a Bodrog összefolyásánál terül el és arra földvárat épített. 1074-ben a tokaji vár is állt, amit ugyan a tatárok leromboltak (1241), de 1398 után annak helyére új várat építettek. Temploma az Árpád-házi királyok idején (1000-1301) épülhetett, kik papjának adományozták a tiszai rév szombatnapi vámbevételét.

A vár és a mezőváros Mohács idején (1526) Szapolyaí Jánosé volt, lakói 1580 körül református vallásúak lettek, és az 1595-ös összeírás szerint használták a középkori templomot. Ezután Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, majd a fejedelmi Rákóczi-család lett a birtokos ura. Báthory Zsófia katholikus hitre térésének következtében, 1671-ben kiűzte a hegyaljai Rákóczi-birtokokról a protestáns prédikátorokat. Tokajból Kölesséry Sámuelt menesztette, a templomokat pedig a katholikusoknak adatta. A református hívek ezután a mészárszék udvarába, majd a báji Patai-család kastélyának udvarába kényszerültek istentiszteletre járni. A Thököly-felkelés idején (1683-85) rövid időre visszakapták a templomot. Majd a Rákóczi-szabadságharc alatt (1703-11) Thúri Sámuel lelkészük vezetésével újra elfoglalták a reformátusok, kihordták belőle a katholikus ereklyéket. A szabadságharc bukása után (1711) véglegesen katholikus templom lett, 1910-ben lebontották. A tokaji reformátusok 1711-ben csak paticsból és fából tudtak sártapasztással egy nagyon egyszerű templomot építeni, mellé fa haranglábat állítottak. 91 évig használták e templomot. 1802-22 között készült a mai templom késő barokk stílusban. A keleti homlokzat előtti 27 m magas tornyát 1896-ban emelték. A belső mennyezete teknőboltozatos, vakolt, a templom nyugati vége félkörívesen zárul. Fából faragott szószéke copf stílusú. Orgonája a II. világháborúban tönkrement. Neves papjai voltak: Batizi András 1544-ben, kit magyar Luthernek neveztek. Vele kezdődött a tokaji protestantizmus. Szepsy Korocz György 1616-24 között, akinek reneszánsz síremléke sokáig itt állt a templomban, de az 1970-es években kitették az udvarra és azóta teljesen tönkrement. 1989 óta a következő munkákat végezték a templomon: 1990-91-ben a torony külső javítása, festése, a templom belső falának, mennyezetének vakolása, festése, a világítás korszerűsítése, gyülekezeti terem kialakítása (a templomból való leválasztása), aljbetonozás, új padok. 2003-04-ben a tetőszerkezet farészének felújítása, templomtető paláról vörösrézlemezre való héjazat cseréje, csatorna építés. 2005-ben a torony faszerkezetének felújítása, a torony paláról vörösrézlemezre való héjának cseréje, a torony falrészének külső javítása és festése, új gömb készítése. A gömbbe egyházi életünk dokumentációját helyezték el. 2005-ben új villámhárítót építettek az egész templomra.

Az 500 kg-os (93 cm) harangot Jüstel Anna öntötte Egerben, felirata: „A T. tokaji refor ns ekklesia öntette 1835dik esztendőben. Zu Gottes ehr bin ich geflossen hat mich gossen in Erlau.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1