A tiszalúci református templom

Település: Tiszalúc

A falu neve a honfoglalás óta ismert, és 1332-ben templomos hely. Mai temploma régebbi formában a XV. század végén épült, s a XVI. században a reformátusok használatába ment át. Egy 1592-es feljegyzés szerint a mai hajó nyugati része akkor már állott. Az 1595-ös összeírás szerint református templom. 1735-ben toldották ki a hajót kelet felé.

1750-ben a faluval együtt leégett a templom, de hamarosan újjáépítették és 1805-ben bővítették a déli 8×8 méteres oldalhajóval. 1812-ben megemelték a torony falát, majd 1902-04-ben kapta a templom mai formáját, amikor a nyugati homlokzat előtti 35 m magas torony órapárkányt és órát kapott. A belső mennyezete sík, vakolt, a hajó keleti vége félköríves záródású. Említésre méltó a szószék és a szószékkorona, valamint az úrasztala.

Három harangja van. A 600 kg-os (103 cm) felirata: „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmikép el nem múlnak. Máté 24:35. A tiszalúci ref. egyház részére készíttette Takáts Sándor egyháztanácsos és neje szilágyi Szabó Eszter. Öntötte Szlezák László harangöntő, Budapest, 1925. jún.15.”Az 400 kg-osat (92 cm) Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön, felirata: „Isten dicsőségére az 1907. évben Amerikában lévő tiszalúci ref. hívek ajándéka, Nagy András, Tót Lajos József, Nagy Suba András.” A 80 kg-os (51 cm) felirata: „Anno 1751.”Bevésve. „Az Al Luci Re. Eclesia.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1