A tibolddaróci református templom

Település: Tibolddaróc

Az Örös nemzetségből való Tibold-család építtette a középkori kőtemplomot. A reformáció hamar elterjedt a faluban. Az 1595-ös összeírás református használatban találta a templomot. 1688-ban és 1696-ban elhagyatott a falu és a templom. A Rákóczi-szabadságharc idején Szepessy Pál földesúr református telepeseket hozott a faluba, akik tovább használták a régi templomot.

De egy új katholikus vallású földesúr többnyire katholikus vallású embereket telepített be, akik szerették volna visszavenni a régi templomot. Ez a tervük 1749-ben teljesült. A katholikusok megkapták a templomot (ami 1815-re megdőlt és lebontották. A reformátusok nyilvános vallásgyakorlatát is betiltották, sőt erőnek erejével megkezdték a hívek katholizálását. A megmaradt reformátusok a szomszédos Ábrányba jártak templomba és csak ott kereszteltethettek. A Türelmi Rendelet után, 1785-ben építettek egy nádfedeles oratóriumot, amit 1838-ban lebontottak. Helyére tanítói lakást és iskolát építettek s felépítették új templomukat az alacsony, nyugati homlokzat előtti tornyával. 1877-78-ban emelték feljebb a torony falait, magassága 24 m. 1900-ban kelet felé hosszabbították a templom hajóját. 1984-ben teljes belső felújítás történt, ekkor új padokat készítettek. A belső mennyezete sík, vakolt. Kő szószéke, és falhoz erősített körszelet alakú szószékkoronája van. 1993-ban renoválták a templomot, kívül vakolták, belül festették, és a toronysisakot festették.

Három harangja van. A 130 (58 cm) és 100 kg-osakat (49 cm) Walser Ferenc öntötte 1925-ben Bp-en. A nagyobbik felirata: „1922. aug. 10-én elhunyt kedves gyermekünk emlékére báró Bottlik István és neje Jovanics Stefánia…” A kisebbiké: „Dévaványai Halassy József és neje mezőmadarasi Szalay Erzsébet által adományozott, de a világháborúban elvitt harang helyett hozzájárulásukkal készíttette a daróci ref. egyház…” A 35 kg-osat (40 cm) Szlezák Ráfael 1958-ban Rákospalotán, felirata: „Dícsérlek Uram Tégedet 1868 –1958. Adaróci ecclesia részére öntötte Korrentsch Márk Egerben 1868. Újra öntötte Szezák Ráfael Bp.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1