A bereti református templom

Település: Beret

1595-re lakossága református és templomuk volt, de 150 éven át a szomszédos Bakta filiája lett. Az 1696-os jelentés a reformátusok kőtemplomot említi. Mária Terézia idejében elvették a szárazkéki templomot a reformátusoktól, de a beretiek nem szerettek volna hasonló sorsra jutni, gyorsan széjjelszedték a maguk templomát és a református földesur udvarában állították fel.

1790-ben építették fel a mai késő barokk stílusú templomot a nyugati homlokzat előtti 21 m magas toronnyal együtt. Az épület keleti vége egyenes záródású. A nyugati karzat mellvédjén ezt a feliratot olvassuk: „Ezerhétszáz után kilencven esztendőt, / Hogy számláltunk és vártuk a boldog jövendőt, / Ez ház építtetett az Úrnak számára, / Vigyázzon reá, mint maga a sajáttyára.” A templom északi falán latin nyelvű felirat olvasható, (kronosztikonos) nagybetűiből kirakható a templomépítés éve: „Anno Quo? AeDes saCra Deo haec posIta est laVDIque JehoVae / Pax tVa fiet fero non Interrupa Depot!” (lefordítva: „Melyik évben? Ez a szenthajlék Istennek és a Jehovának dicséretére épült. Békességed töretlen lesz késői unokád számára.”) A templomot 1890-ben renoválták. A templom a község keleti domboldalán, a temetőben áll.

A 175 kg-os harang felirata. „Tebenned bíztunk eleitől fogva Urunk. Készült a bereti ref. hívek adakozásából az Úrnak 1936-ik esztendejében, öntötte Szlezák Ráfael harangöntő Budapesten.” A 90 kg-osat Walser Ferenc öntötte, felirata: „A bereti ev. ref. egyház ismét öntette1877.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1