A baktakéki református templom

Település: Baktakék

Neve a XIX. században Abaújbakta, később Bakta, a Szárazkékkel történt egyesítésétől kezdve Baktakék. Középkori temploma 1470-ben leégett. Ezt a romtemplomot állíthatta helyre és vehette birtokába a XVI. század közepén reformátussá lett lakosság, mert az 1595-ös összeírás templomát említi, s 1696-ban is a régi kőtemplomot használták.

1711-re a falu pestisjárvány miatt elnéptelenedett. A mai templom 1803-06 között épült a falu feletti temetőben, kelet-nyugati tengellyel a régi templom anyagának felhasználásával az előző helyére. 1836-ban emelték a26 mmagas tornyot a nyugati homlokzat elé. A késő barokk stílusú templom keleti vége egyenes záródású, két-két pilléren nyugvó csehboltozatos mennyezete van.

A 280 és 168 kg-os acélharangok a westfáliai Bochumban készültek 1866-ban, azonos feliratuk: „A baktai h. h. vallású egyház köz adományából.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1