Az átányi református templom

Település: Átány

A XV. században épült gótikus stílusú temploma a török-hódoltság idején elpusztult, de a reformátusok később helyreállították. Először az 1596-i összeírás említi. 1783-ban nagyobbították a templomot úgy, hogy az addigi kelet-nyugati templom kicsiny hajóját lebontották és helyére építették a jelenlegi templom észak-déli tengelyű nagy hajóját.

Így a régi templomnak csak a szentélye maradt meg, amely most oldalhajóként szerepel. A templomépítés idejéből származik a szószék hátlapján látható ovális alakú, festett indadíszes, fekete alapú feliratos tábla, ami a templomépítés emlékét őrzi. Többek között ezt olvassuk rajta: „Isten, építője házadnak Te valál, / Ezért nem esett itt kár vagy jajos halál. / Áldjad Istent ezért Károly János és Pál, / Áldjuk mi is Őtet, míg halál ránk talál.” 1801-ben épült a torony az új hajó nyugati oldalának közepe elé, magassága a szép barokk sisakkal együtt. A templom akkor kapta mai formáját. A középkori szentély 5´8 méteres, a nagy hajó, így a belsőben a karzati ülésekkel együtt30 m. A nagy hajó mennyezete teknőboltozatos, vakolt, a rövid oldalfalak fölött csúcsíves hajlással, egy-egy hevederívvel. A szentély dongaboltozatos. A torony alatti mennyezeten négy festett kazettát látunk, amelyek a régi templom mennyezetéről maradtak meg. A régi harang felirata ez volt: „Átányi Reform. Szentegyház hívei, / gazdagja szegénye, ifjai s vénei, / amíg éltek imádságra hívlak, / s ha elhunytok, akkor megsiratlak!”

A 474 kg-os (90 cm) harangot Walser Ferenc öntötte 1876-ban, felszerelte Pozdech József, felirata: „Átányi reform. szent egyház hívei, gazdagja, szegénye, ifjai s vénei, amíg éltek imádságra hívlak, ha kimúltok, akkor megsiratlak!...” A 251 kg-os (77 cm) felirata: „Naponként hirdetem: Istent dicsérjétek, öröm és bánatban mindig dícsérjétek mint szerető Atyát, aki verve is áld, ha népe megtér s hozzá kiált. Öntette az átányi ref. egyházközség közadakozásból Isten dicsőségére Szlezák László harangöntő által Budapesten 1921-ben.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1