Az ároktői református templom

Település: Ároktő

A XII. században lakott hely volt, 1332-ben Szent Tamás tiszteletére szentelt temploma állt. A lakosság a XVI. században reformátussá lett. Az 1595-ös összeírás már református templomát említi. A hódoltsági területen élő lakosság 1615-ben az egri török földesúrnak adózott.

Ebben az időben két harangjuk volt, melyek „elrontattak a pogányok által.” Az ilyen hódoltsági területen, amelyhez Ároktő is tartozott, gyakoriak voltak a török rablásai. A törökök különösen szerették a kis harangokat, amelyek abban az időben alacsony haranglábakra voltak felfüggesztve. Egy ilyen rablócsapat vette le egyszer az ároktői harangokat, két ló közé erősített rúdra kötözték azokat, és máris vitték magukkal. Mihelyt jó vevőre találtak valahol, azonnal eladták. Amikor új harangot vásároltak a hívek, a közeledő ellenséges csapatok elől a Tiszába rejtették azt, majd amikor a törökök „elpucoltak,” újra elővették. 1635-ben a falu puszta volt. 1684-ben Debrecenben harangot vásároltak. 1696-ban újabb telepesek jöttek, kik a régebbi hívekkel együtt 1726-ban oratóriumot építettek „kegyelmes grátziájából s engedelméből méltóságos egri püspök Erdődi Gábor kegyelmes gróf úr ő exellentiájának és méltóságos jó uraink consensusából.” 1757-ben egy „turricula,” tornyocska épült az oratórium mellé, amelyeket 1788-ban elsodort a Tisza árvize. Még ezután sokáig láthatók voltak a falun kívül – a régi temető mellett – a középkori templom romjai. Az egyház 1788-90-ben – Sárai Sándor lelkészsége idején – építette fel késő barokk stílusú templomát – akkor még csak – alacsony tornyával együtt. Amikor 1834-35-ben renoválni kellett a templomot, hat méterrel feljebb emelték a torony falát. A templom a II. világháborúban kapott belövés miatt súlyosan megsérült, a javítás költségeire 1947-ben a Magyar Állam 73 ezer forint segélyt adott. A munkák elvégzésében oroszlánrészt vállalt akkori lelkésze. A templom déli homlokzata előtti torony25 mmagas. A hajó északi vége félköríves záródású, mennyezete sík, vakolt. 2001-ben3 mmagasan vízállóréteggel lett bevakolva a templom fala, 2002-ben csatornázás volt.

Három harangja van. A 413 (91 cm) 251 (77 cm) és 126 kg-osakat (61 cm) Szlezák László öntötte Bp-en azonos felirattal: „Isten dicsőségére öntette az ároktői református gyülekezet 1926-ban.” A legnagyobbikon még ez van: „Amit szeretettel a hazáért adtunk, hitünk és reményünk újjászülte azt. F. Varga Ferenc gondnoksága idejében.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1