Az alsózsolcai református templom

Település: Alsózsolca

Lakossága a XVI. század végére reformátussá lett. 1578-ban prédikátora volt és használták a falu közepén álló középkori templomot. Az 1680 körüli (török uralom alól való) felszabadító, de pusztító hadjáratok idején egy időre lakatlanná vált a falu, amikor lakói erdőkbe, mocsaras helyekre menekültek.

1711 után a visszatelepedett lakosok fatemplomot építettek. Nem sokkal később már kőből és téglából épült zsúptetős templom. 1789-95 között építették a késő barokk és copf stílusú jelenlegi templomot. „Az egyháztagok fuvarral és napszámadással, a templomtelek megvételéhez pedig lelkenként egy polturával járultak hozzá, hogy ily módon a templomhoz való közös tulajdonérzet kellőleg kifejezésre jusson.” Az új templom felszentelésekor először az akkor még meglévő régi templomban gyülekezett a közönség, ahol hálát adtak a régi lelki otthonért, majd átvonultak az új templomba. A régi templomot nemsokára lebontották, melynek alapkövei a későbbi építkezések során felszínre kerültek. 1800-15 között épült a déli homlokzat elé a32 mmagas torony. A Mózesszéket 1795-ben Szabó Miklós készítette, ebből az időből való a szószék is. A gazdag faragású festett-pelikános szószékkoronát Novy Vilmos, egy római katholikus vallású ember adományozta 1898-ban. 1938-39-ben készült az orgonakarzat, oda helyezték az orgonát. A hajó északi vége félkörívesen zárul, mennyezete acélgerendás és vakolt. A legutóbbi 1975-76. évi felújításkor a tornyon lévő pilaszterek fejezeteit durva utánzattal cserélték ki. Orbán Lajos és felesége 1986-ban készíttetett erdélyi fehér márványból egylábon álló úrasztalt. A templomban lévő márványtáblán ezt olvassuk: „Pro Memoriae! E szent házat 1789-1795 években saját költségén építtető patrónus vajai Vay család emléke előtt a 150 éves évforduló alkalmával meghatott lélekkel tesz tisztességet a hálás utód és a tisztelő gyülekezet. Nem halt meg az, ki sokakra költé dús élte kincsét, bár napja alkonyul. Dr. gróf Haller István és felesége nemes Göncz Sári.”

A 848 (114 cm) és 471 kg-os (93 cm) harangjait Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön. A nagy felirata: „1914-1918-as hőseink emlékére, Isten dicsőségére Alsózsolca református közössége,1928.”A kisebb felirata. „Az alsózsolcai egyház hívei öntették,1902.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1