Az alsóvadászi református templom

Település: Alsóvadász

Első ismert temploma román stílusban épült a XIII. században. 1332-ben templomos hely. E régi templom egyes részei ma is megvannak a déli falban. Az oldalbejáró felett van egy kicsiny rózsaablakkeret, jobbra egy befalazott tölcsérbélletes ablak.

A templomot később gótikus stílusban építették át. A templom kelet-nyugati tájolású. A keletelt szentély egyenes záródású, dongaboltozatos. A déli külső falon középkori mérműves vakablak van. A gótikából maradt még néhány ajtó- és ablakkeret-töredék. A szentély északi belső falában van az egykori sekrestye reneszánsz ajtókerete. A XVI. században a templom reformátussá lett. A törökvilág háborúi és pusztításai következtében 1696-ra rommá lett a templom, de 1699-ben már újjáépítésén dolgoztak. Ekkor építettek egy fa haranglábat is. A Rákóczi-szabadságharc idején ismét tönkrement a templom, de hamarosan megújították. 1786-88-ban bővítették nyugat felé. Hajója ekkor kapta mai hosszúságát és épült déli bejárati oldalcsarnoka. 1804-ben épült a templom nyugati homlokzata elé a kőtorony és bontották le a haranglábat. 1808-ban magasították a tornyot, így lett 40 m-es, és Kassán toronyórát vásároltak. Ugyanakkor épült a templomban lévő nyugati kőkarzat is. 1827-ben kőkerítést építettek az utca felől. Az 1860. június 11-én: „déli 1 és 2 óra között a vészangyal pusztító szárnyaival gyászos eseményt idézett elő: ugyanis a gondatlan szülők gyermekei a gyufával előidézett tűzvész rohanó lángjainak egyházunk minden épületei, temploma, tornya, paplaka és két iskolája martalékává lett.” A templomot 1868-ban építették újjá. Akkor kapta jelenlegi berendezését, vászonnal borított, festett mennyezetét. 1896-ban készült a díszes,20 mmagas toronysisak. 1901-ben az északi oldalhajóval bővítették a templomot. A régi parókia épülete 1773-ban épült népies, klasszicizáló késő barokk stílusban, ma gyülekezeti ház és műemlék.

A 450 kg-os (100 cm) harang felirata: „1780-ban öntetett Losonczon az alsóvadászi református egyház költségén. 1855-ben újra öntötte Bécsújvárosban Hilzer Ignácz cs. k. harangöntő Polgár Kérészy Mihály lelkész és Éliás János gondnok ideiben.” A 160 kg-osat (66 cm) a Bp-i Hm készítette, felirata: „Ma, ha az én szavam halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Zsid. 4:7. Az alsóvadászi egyház részére öntette az egyház és Ngs. Fáy Árpád az Úr 1924. évében.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1