Az alsódobszai református templom

Település: Alsódobsza

Állítólag régen más helyen feküdt falu, de ott is volt már református templom, amit tűzvész emésztett meg. Annak helyére épített második templomot 1724-ben földrengés rongálta meg, ezért azt 1775-ben négy támfallal próbálták megerősíteni.

Az 1803. évi földrengés az egész falut elpusztította templomával együtt. Ezután költözött át mai helyére a falu lakossága, ahol 1807-08-ban felépítették a jelenlegi templomot. 1872-73-ban építették a keleti homlokzat elé a20 mmagas kőtornyot. Az 1889. augusztusi nagy tűzvészben a templom is leégett, azonban nemsokára újjáépítették. A mennyezete sík, vakolt. A szószékkel szemben lévő falon látjuk az I. világháborús emléktáblát.

A 190 kg-os (74 cm) harangot Novotny Antal öntötte Temesvárott, felirata: „Isten nagy nevének dicsőségét zengem. Az 1902. évben öntettek engem. No.1862.”A 150 kg-osat (63 cm) a Bp-i Hm készítette Rincker által 1927-ben, felirata: „Az Úrnak jó voltát szüntelen hirdetem. Az Úrnak 1927. évében öntették az alsódobszai ref. énekkarnak Diószegi Mihály lelkészelnök, Vojtkó Béla tanító-kántor, Szegő L., Balla B., Zsebesi K., Büdi A., Töreczki B., id. Simon J., Török J., Vigh L., Hejcei J., Büdi I., Garbóc B., Béres J., Csáki M., Zsebesi I., Béres I., Csőke Gy., ifj. Samu J., Simon B., id. Zsebesi M., Simon Z., Hejcei A., Garbai J., ifj. Zsebesi M., Juhász J. No.5789.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1