Az alsóberecki református templom

Település: Alsóberecki

1696-ban a mai Holt-Bodrogfolyó helyén valószínűleg XVII. sz. eleji kőtemploma volt a reformátusoknak, de azt a templomot a katholikusok elvették tőlük. Végül is a templom egy folyóáradás következtében összeomlott.

A mai templomot 1785-86-ban építették, melynek mindkét vége a nyolcszög három oldalával záródik. A belsőnek sík famennyezete van. 1875-ben fatornyot építettek a templom elé, amely 1956-ig állt, ekkor építették a templom keleti oldalának közepéhez a20 mmagas kőtornyot.

A 350 kg-os (80 cm) harangot Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán, felirata: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Zsid. 3:13. Készült Isten dicsőségére az alsóberecki református gyülekezet tagjainak áldozatkészségéből az Úrnak 1958-ik esztendejében…”  A 75 kg-osat (49 cm) Gombos Lajos Őrbottyánban, felirata: „1646-ban készült Eperjesen. 1980-ban átöntette és megnövelte az alsóberecki református gyülekezet…”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1