Az alacskai református templom

Település: Alacska

Neve 1280 óta ismert. Az 1600-ra a reformátussá lett falu lakói birtokukba vették a középkori kőtemplomot. A megszaporodott számú lakosságnak nemsokára kicsinek bizonyult a templom, ezért 1650-ben újat építettek a helyére.

Száz év múlva ez a templom is szűk lett, s miután a bővítési engedélyt megkapták, 1762-71 között az addigi templomot barokk stílusban megnagyobbították. Felírták a mennyezetre: „Anno 1771. Die 4 Sept.” A kazettás famennyezet középső királykazettáján ezt olvassuk: „II. Leopold jó és kegyelmes király engedelméből megbővítette az alacskai Refor. Sz. Ekkles. költségén 1796. esztendőben, Szent Mihály havának 29. napján.” A szószék előtt áll egy 1780-ban készült festett karos lóca. Nagyon szép a barokk szószék és a pelikános szószékkorona. A25 mmagas torony 1792-ben épült a templom keleti homlokzata elé. 1999-2005 között a következő felújítások történtek a templomon: A tető cseréje, az egész külső felújítása, a torony díszvilágítása, a padló cseréje, új padok készítése, a fa berendezések és a mennyezet restaurálása, padfűtés. A mennyezeti kazettákat 2005 végére szerelték fel.

A 180 kg-os (75 cm) harangot Szlezák Ráfael öntötte 1959-ben Rákospalotán, felirata: „Az Úré a dicsőség! Az alacskai ref. szent ekkla 1796 Stefanidesz Benjámin által a saját költségén újra öntött harangja 1957-ben megrepedt, ismét újra öntetett az Úrnak 1958. esztendejében Soltész Pál lelkipásztor és Almási András gondnok idejében az egyház költségén.” A 100 kg-osat (55 cm) a Bp-i Hm készítette 1924-ben, felirata: „Drága halottunk emlékére adományozták özv. Miklós Ödönné és gyermekei.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1