Az abaújvári református templom

Település: Abaújvár

Az 1046-ban fennállott vára ispánságnak és esperességnek volt a székhelye. Gótikus stílusú templomát 1323-ban építették kelet-nyugati tengelyben, 1332-ben papja volt. A templom falát támpillérek erősítik. Keleti szentélye a nyolcszög három oldalával záródik. A torony alatt gótikus kapukeret van.

A szentély mennyezete két szakaszos, közepén két csillagos zárókővel. A szentély déli falában gótikus szentségtartó fülkét látunk. A szentély északi és északkeleti falán XIV. századi nagyméretű falképtöredékek vannak. A faragott kőszószék 1652-ben készült. 1803-ban nagyobbították az ablakokat. 1835-ben földcsuszamlás történt, a déli fal megroskadt, majd újjáépítették. A templomot 1866-ban renoválták és építették hozzá a nyugati, homlokzat előtti nyolcszögletes35 mmagas neogótikus kőtornyot. 1912-ben ismét renoválták a templomot. A belső tér mennyezete sík, vakolt. Szépen faragott szószékkoronája van. 2005-ben teljes restauráció kezdődött.

A 326 kg-os (84 cm) harangot Walser Ferenc öntötte Sopronban, felirata: „Amerikában élő híveinek segítségével öntette az abaújvári református egyházközség az Úrnak 1927-ik esztendejében, Matusz János lelkipásztorséga és K. Szabó József gondnok–sága idejében.” A 162 kg-osat (67 cm) felirata: „Dicsőség a magas mennyekben az Istennek és e földön békesség és az emberekhez jóakarat. Az abaújvári református egyház számára öntötte Ducsák István harangöntő mester Őrszentmiklóson 1962-ben.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1