Az abaújszántó református templom

Település: Abaújszántó

A középkori templom a XV. században épült, és a XVI. században a néppel együtt reformátussá lett, de a XVII. század végén a katholikusok elvették. 1705-től megint református volt, míg 1751-ben a királynő véglegesen a katholikusoknak adatta.

Mivel a reformátusok sokan voltak, 1751-ben megengedték nekik, hogy új templomot építsenek. Ezt a mai templomot 1752. december 3-án Csáji Márton püspök szentelte fel. A templom 1864-ben leégett, de nem sokkal később újjáépítették. A belső teret sík famennyezet fedi. 1953-ban orgonát kaptak, amit a keleti oldalhajóban állítottak fel. A28 mmagas torony az északi homlokzat előtt áll.

A XIX. századi négy harangja közül a 700 kg-ost 1915-ben rekvirálták, felirata ez volt: „A szántói ref. keresztyén egyháznak öntetett az 1775-ös évben, a meghasadt harang nagyobbíttatott 1851-ben, Schaudt András által Pesten.” 1917-ben rekvirálták a két kisebb harangot. (A legnagyobb azért maradt meg a mai napig, mert nem fért ki a templomablakon.) 1923-ban új harangot öntettek, de azt 1944-ben rekvirálták.

A 780 kg-os (104 cm) harang felirata: „Isten dicsőségére öntette a szántói és czekeházai ev. ref. egyház egyes híveinek buzgó adakozásából. Öntötte Schaudt András Pesten,1851.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1