Tudós lelkipásztoraink

 • Dr. Varga István

  Az olvasás szenvedélye mindig kitöltötte az életem. 19 éves koromban - akkori tinédzseres lendülettel - vakmerően írtam egy dolgozatot a létezés fogalmáról. Ezt a dolgozatot - ma már számomra érthetetlen bátorsággal - elküldtem az akkori, egyetlen filozófusképző intézetbe, az Eötvös Loránd Tudományegyetem II-es Számú Tanszékének vezetőjéhez, Ancsel Éva professzor asszonyhoz. Legnagyobb meglepetésemre a dolgozatomra válasz érkezett. Felajánlották, hogy az akkori viszonyok között - hihetetlen módon - felvételt nyertem a filozófia tanszékre. Ekkor már minden szándékom a teológiára való bejutás volt. Lelkipásztor szerettem volna lenni.

 • Dr. Kádár Ferenc

  Új rovatot indítunk „Tudós lelkipásztoraink" címmel, amelyben szeretnénk bemutatni a közelmúltban doktorált lelkipásztorokat. Sokak számára áhítatos távolságba helyezi a doktori cím annak viselőjét, mások talán irigykednek, ismét mások el sem tudják képzelni, mivel is foglalkozik valaki, aki a teológiai tudományokban elmélyed.

 • Dr. Enghy Sándor

  Minden élő ember alapvető tapasztalata a halál, melynek megértése nem csupán egy egyszerű elméleti probléma a sok közül, hanem létkérdés. Nemcsak azért, mert a halál az ember létezését érintő probléma, hanem mivel létének minősége múlik azon, mit kezd a halállal. Aki a halálban csak győztes hatalmat lát, amelytől félni és rettegni kell, az reménytelenségben megkeseredett ember marad.

 • A Biblia igaz szava - Dr. Börzsönyi József

  Gondolom, nem vagyok egyedül abban, hogy milyen jó rácsodálkozni a Biblia részeinek sokszínűségében rejlő egységére. Egy-egy történet önmagában is lehet érdekes, tanulsággal, üzenettel teli, de felfedezni, megtalálni azt a belső egységet, amely egymástól elkülönülni látszó részeket szervesen összekapcsol: ámulatba ejtő és magával ragadó.

 • Dr. Kádár Zsolt Egervölgyi esperes a Doktorok Kollégiuma főtitkára

  A debreceni teológián a '70-es évek elején bennünket tanító egyik professzor többször beszélt arról, hogy a teológia tudományával akkor kezdett el mélyrehatóan foglalkozni, miután elvégezte a teológiát, s kezében volt a lelkipásztori oklevél. Nagy hatással volt rám ez az önvallomás akkor. Ha végigtekintek életemen, valami hasonlót éltem át én is. A teológián az első esztendők belső tusakodása után ébredtem rá arra, hogy mit jelent számomra a teológia tudományának mélysége és szépsége.

 • Textusszerű szemléletes igehirdetés szükséges - Dr. Sándor Endre

  Minden lelkipásztornak állandóan tanulni kell. Mert prédikálni kell, mert az új kutatások eredményeire kíváncsi, mert a gyülekezetet tanítani kell bibliaórákon, házi istentiszteleteken és pásztori beszélgetések közben. Kétségtelen, hogy a tanulás különleges, koncentrált és tudatos formája, amikor az ember a doktori szigorlatra készül, vagy előbb a disszertációját írja.

 • „Folt és ránc nélküli egyház” - Dr. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter

  Megtisztelő számomra, hogy bemutathatom doktori dolgozatomat, amely röviden szólva: rólunk szól. A dolgozat eredeti címe: „Ecclesia sine macula et ruga" (Folt és ránc nélküli egyház) - A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekkléziológia kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90 után).

 • Dr. Farkas Edina

  Félénk és mégis kíváncsi gyermekarcok. Meghallgatásra vágyó édesanyák. Készséges intézetvezető lelkipásztorok. Disszertációt írok, a Bostoni Egyetem Teológiai Karán.

 • A nagykorú gyülekezet, mely királyi papság

  „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok..." (1Pt 2,9)

  Doktori dolgozatom címe: Rudolf Bohren homiletikája. Rudolf Bohren 13 év lelkészi szolgálat után a gyakorlati teológia professzora volt Németországban: Wuppertalban, Berlinben és Heidelbergben.