Hit és Tudomány

 • Relativitáselmélet és a Biblia

  Talán szokatlan próbálkozásnak tűnik a fizika és a teológia címben szereplő összekapcsolása. Úgy vélem, hogy éppen ez a látszólag hatalmas távolság teszi érdekessé azt az utazást, amelyre most tisztelettel meghívom Önöket.

 • Templomtornyok állatai

  Az alábbiakban két olyan állatcsoportról szeretnék rövid ismertetést nyújtani, és segítséget kérni védelmükre, amelyekkel a templomok lelkészei, gondnokai, kezelői kapcsolatba kerülhetnek. Természetesen eltérő hozzáállással, van aki kimondottan örül ezeknek a fokozott védelem alatt lévő állatoknak mintegy kuriózumként kezelve azokat, vannak, akik közömbös hozzáállással megtűrik őket, de sajnos még most is akad, aki kimondottan idegenkedik, esetleg üldözi is ezeket az ártalmatlan teremtményeket, babonát, szemetelést tulajdonítva nekik.

 • A csillagok örökké élnek?!

  Amikor feltekintünk a csillagos égre, tiszta időben szabad szemmel az egész égbolton elvileg 5-6000 csillagot láthatnánk. Ez a szám azonban már egy közepes távcsövet használva is 50-100000-re nő, a legnagyobb földi teleszkópokkal pedig már mintegy 10 milliárdra tehető az észlelhető csillagok száma. Ez azonban még mindig csupán töredéke az Univerzum csillagainak, melyek mozdulatlansága nyugalmat és békességet sugároz felénk. Meghitt pillanatainkban talán már választottunk is magunknak közülük.

 • Csodás égi jelenségek

  A csillagos égboltra tekintve szabad szemmel nehéz megkülönböztetni a saját fénnyel rendelkező csillagokat és a fényt csupán visszaverő bolygókat. Az egyik ilyen fényes bolygó a Vénusz, melyet esthajnalcsillagnak is neveznek. Ezzel kapcsolatban a Jelenések könyvében ezt olvashatjuk: „És a ki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és adom annak a hajnalcsillagot." (Jel 2:26,28)

 • A betlehemi csillag

  A legjelentősebb csillagászati jelenség a Bibliában a Máté evangéliumából ismert „betlehemi csillag", amely a napkeleti bölcseket a kis Jézus születési helyére vezette. Erről az említett helyen a következőképpen olvashatunk:

 • Huszár Gálé a 378. énekünk

  Református lelkészeink sorában régen sem mindenki volt tudós és tiszteletes. Azért írtak a kiválóbbak, hogy segítsék a gyülekezeteket: ahol léviták (iskolamesterek) prédikáltak könyörgésen, olvashassák a Biblia magyarázatát.
 • Hatályba lépett az új Alkotmánytörvény

  A Zsinat 2022. április 6-án, Balatonszárszón megtartott ülésén elfogadta a Magyarországi Református Egyház Alkotmánytörvényét, mely 2022. május 1-én lépett hatályba. Az új Alkotmánytörvény elfogadásának több oka volt. Egyrészt az 1994. évi II. törvényként kihirdetett korábbi alkotmányt –, mely 1995. január 1-től 2022. április 30-ig volt hatályban – 19 alkalommal módosította a Zsinat.