„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…”

Kedves Tiszáninneni Gyülekezeteink! Kedves Testvérek!
A 2012/2013. tanév elején szeretettel köszöntjük gyülekezetink tagjait! Köszönjük gyülekezeteinknek, hogy az elmúlt tanévekben megtapasztalhattuk érdeklődésüket intézményünk munkája iránt, és érezhettük a jövője iránti felelősségüket. Köszönjük, hogy imádságban gondoltak ránk! Külön is köszönjük annak a 140-nél több tiszánninneni gyülekezetünknek, ahonnan a 674 tanulónk érkezik az intézménnyel való szorosabb kapcsolatát. Köszönjük, hogy bátorítják ifjaikat a Lévayba felvételizni, és köszönjük, hogy számon tartják és nyomon követik őket tanulmányaik során.
A Lévayban a 2011-ben lezárt jubileumi év után egy nagyon tudatos fejlesztési időszak indult el. Nem kevesebbet tűzött ki a nevelőtestület, mint azt, hogy minden tekintetben kiváló intézménnyé szeretnénk formálni iskolánkat. Olyan közösséggé, amelyben a dolgok Isten dicsőségére történnek, még akkor is, ha sokszor elsőre nem találjuk ennek teljes és tökéletes módját. Olyan közösséggé, amelyben rendje van a tevékenységeinknek, mégpedig átgondolt jó rendje, amely a növekedést szolgálja: a tanulóink növekedését. Olyan közösséggé, amelyben a szülőkkel való szoros együttműködés elengedhetetlen, hiszen a személyiségformálódás legforrongóbb időszakában veszünk részt gyermekeik nevelésében, és jó ezt közösen, összehangoltan és egy akarattal tenni.
Olyan közösséggé, amely keresi, hogy a gyülekezetekkel milyen módon válhat kapcsolata évről-évre szorosabbá, és hogyan segíthet az ifjúságot úgy nevelni, hogy érezzék és vágyják a gyülekezeti jelenlét fontosságát.
Olyan közösséggé, amely kifelé is nyitott, és keresi a kapcsolatot testvérintézményeivel szerte a Kárpát-medencében és azon túl, törekedve a tartalmas és hasznos testvériskolai közös programokra és tevékenységre.
Olyan nevelői közösséggé, amely szakmailag is kiváló és igényes, és fontosnak tartja saját maga belső növekedését is.
Minden közösség életében egy folyamatos tervezésnek kell lennie. Van, ahol úgy nevezik ezt, hogy stratégiai tervezés, de a keresztyén közösségek egyszerűbben ezt így mondják: folyamatosan keresnünk kell, hogy mi Isten akarata az életünkben. Ugyanis ez önvizsgálatot is jelent, azzal szembenézni, hogy a napi gyakorlatunkban mi az, ami jó, és mi az, amin változtatni kell. Mi az, amit hűségesen végezni kell, akkor is, ha még látható eredménye nincs, és mi az, ami hiábavalóság tevékenységeink között – sok energiát igényel és haszna vajmi kevés.
Ez a tervezési folyamat indult el az elmúlt esztendőben és ezt szeretnénk folytatni az előttünk állóban is. Nem elsősorban a törvényi változások kényszere alatt – bár az elkövetkező időben az iskolákat szervezetileg és tartalmilag szabályozó jogszabályok megváltoznak –, hanem felülről kapott belső kényszerre.
Az elmúlt tanévben a nevelőtestület a Lévay küldetésnyilatkozatát fogalmazta újra. Tömören összefoglalva azt, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület által elkészített alapító okirat hivatalos feladatleírásából a nevelőtestület milyen küldetést lát a Lévay számára megvalósítandónak. Ezzel együtt elkezdtünk a Lévay középtávú fejlesztési tervén dolgozni. Ebben a tanévben a munkaközösségeink 3-5 éves fejlesztési terve készül el, hiszen a szakmai munka alapközösségei az egy tantárgyat, vagy tantárgycsoportot tanító pedagógusok. Rajtuk múlik az, hogy az adott tudományterületen az intézményben milyen színvonalú szakmai-pedagógiai munka folyik. A munkaközösségek fejlesztési terve azt is tartalmazza, hogy milyen segítséget kell adnunk ahhoz, hogy a szakmai kiválóság folyamatosan fenntartható legyen.
Három már benyújtott, de még el nem bírált jelentős pályázat lesz hivatott kedvező döntés esetén szolgálni a Lévay szakmai fejlesztését az elkövetkező három évben. Egy nagyszabású, természettudományos laboratóriumi központ kiépítésére pályáztunk, amely saját tanulóink mellett 15 miskolci és környékbeli általános iskolának nyújt segítséget a természettudományos oktatásban. Az innovatív iskolák fejlesztésére nyújtottunk be jelentős pályázatot, mint ahogy a tehetséggondozás támogatására is jelentős összegű támogatást pályáztunk meg. Közösen nyertünk el pályázatot a Sárospataki Református Kollégium Gyűjteményeivel, amelynek a megvalósítása az előttünk álló tanévben esedékes.
A Lévay a közel 700 tanulóval és 230 kollégistával nélkülöz olyan közösségi teret, ahol az egész intézmény helyet tud foglalni. Meglehetősen beszűkíti ez kulturális tevékenységeinket, hiszen ahol elférünk – az Avasi templomban – nem minden tevékenység valósítható meg, és nincs a belvárosban olyan kulturális tér, ahol a teljes iskola helyet tud foglalni. Évek óta dédelgetett tervként a színházterem tervezése a végéhez közeledik. Ősszel az engedélyeztetése is megtörténhet, így keressük azt a pályázati lehetőséget, amellyel a közeli években ez megépíthető.
Igyekszünk az intézmény honlapján keresztül (www.levay.tirek.hu) részletesen tájékoztatatást nyújtani környezetünk számára. Ha tehetik, látogassák meg Önök is rendszeresen honlapunkat.
A református iskola akkor végzi jól munkáját, ha mindenben fölfelé figyel, és a fiatalokra jó hatást tud gyakorolni. Lelki, értelmi és testi vonatkozásban is. Szeretettel, gondoskodó módon, de azzal a határozott céllal, hogy felkészítse őket a felelős felnőtt keresztyén életre: hogy elmenjenek és gyümölcsöt teremjenek.
Ábrám Tibor igazgató