„Bátori találkozó” a gagybátori gyülekezetben

Jó szívvel és köszönettel fogadtuk a kedves meghívást és örömmel készültünk a találkozásra, a szívélyes alkalomra. Megérkezésünkkor örömmel és jóleső érzéssel köszöntöttük egymást. A jelenlévők egy részével több évtizede nem találkoztunk.
Az élet az ország különböző részeire sodorta a szeretett szülőföld Gagybátor egykori lakóinak jelentős részét. A továbbtanulás, a munkalehetőség, a biztonságos megélhetés utáni vágy, különböző helyeken teremtett otthont sokunk számára. Az évek múlásával egyre inkább vágyakozik arra az ember, hogy találkozzon a régi ismerősökkel, barátokkal, meglátogassa a gyermekkor kedves emlékeket idéző gyönyörű tájait.
Többségünk felkereste a temetőkertet, ahol áldott emlékű elődeink, őseink nyugosznak a hazai földben. Néhány virágszálat elhelyeztünk volt szeretteink sírhalmán és csendben, lélekben együtt voltunk drága hozzátartozónkkal.
A kedves vendéglátóink, a helyiek és a vendégek közül a hölgyek egy része nagy lelkesedéssel készült a vendégfogadásra és a vendéglátásra. Nagyon finom vadhúsokból készített ételekkel, kiváló töltött káposztával, finom italokkal, süteményekkel kínálták a vendégeket. Kellemes beszélgetések zajlottak a parókia udvarán és épületében. Felidéztük a közös emlékeket, amelyek nagyon kellemes érzéssel töltöttek el mindannyiunkat.
A délután folyamán hálaadó istentiszteleten vettünk részt, ahol a lelkésznő nagy szeretettel köszöntött minket. Hálát adtunk a jó Istennek, hogy kegyelméből lehetőségünk volt részt venni egy ilyen kedves alkalmon. Jó érzéssel tölthettünk el egymás körében néhány meghitt, kedves órát gyermekkorunk színhelyén.
Istentisztelet után tovább folytatódott a beszélgetés, vendégeskedés. Részt vett az ünnepségen Béres János furulya művész családjával, aki szép énekekkel, dalokkal lelkesítette jó hangulatra a jelenlévőket. Sor került még egy bensőséges köszöntésre. Bosnyák Gyula barátunk azon a napon ünnepelte a születésnapját. Kedves családja és a résztvevők köszöntötték jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánva neki.
Úgy gondolom, mindannyian nagyon jól éreztük magunkat és lelkiekben gazdagodva köszöntünk el egymástól. Nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük meg Bódi Noémi lelkésznőnek a kezdeményezést, aki nagyon szívesen és lelkesen fáradozik a fokozatosan csökkenő lakosságú Cserehát lelki életének ápolásáért, és több ilyen alkalommal kezdeményezett hasonló jellegű együttléteket. Megköszönjük a presbitériumnak, a gyülekezet tagjainak az odaadó, áldozatkész fáradozásukat, a testvéri együttlét megrendezését, a szíves vendéglátást.
Kérjük Isten gazdag áldását a lelkipásztor szolgálatára szülőföldünkön. Az ott élőknek erőt, egészséget és minden jót kívánunk. Hálával és jó érzéssel emlékezünk az együtt töltött időre. Isten áldjon mindannyiunkat!
Vadas József
Hernádnémeti