A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola születése

Nem csak a fenntartó, de több egyházi szeretetszolgálat, a testvériskolák, a felsőzsolcai önkormányzat, a helyi református gyülekezet, és természetesen szülők, pedagógusok is nagy odafigyeléssel és sok segítségnyújtással voltak, hogy szeptember 3-án minden szép rendben várja az iskola tanulóit.
Az egyházkerület támogatásával megkezdődhetett az önkormányzattól használatba kapott épület szépülése, hiszen a rendkívül rossz állapotban lévő vizesblokkok felújításra kerültek, három tanterem megújulhatott, tisztasági meszelés, lambériázás történt. E munkák elvégzéséhez az önkormányzat segítségképpen néhány munkást is biztosított.
A tantermek berendezéséhez több helyről is kapott az intézmény segítséget. A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Dorcas segélyszervezet, a Tompa Mihály Református Általános Iskola és a Mérai Református Egyházközség bútoradományai révén megszűntek az iskolapadok és székek miatti aggodalmak. A bútorok szállítását a legtöbb esetben szintén adományba kapta az iskola. A termek berendezésében a szülők is aktívan részt vettek. Elkészült az iskola címere, a református címer, és az épület külső és belső homlokzatán az iskola nevének felirata is helyére került.
A felsőzsolcai gyülekezet felajánlotta, hogy adakozásból összegyűjtik a szükséges anyagiakat az iskola zászlajának elkészítéséhez, melyet elkészülte után a tanévnyitó alkalmával átadtak az iskola számára, hogy az mindig emlékeztesse az intézményhez kötődő személyeket közösségük befogadó és kitartó szeretetére.
A külső készülődés mellett azonban, ahogy egy gyermek érkezésekor is, legalább akkora volt a belső, lelki készülődés.
A tanári kar tagjai házastársaikkal együtt közösen vettek részt a helyi református templomban augusztus 19-én az új kenyérért való hálaadó istentiszteleten, ahol Tar Sándor lelkipásztor szeretetteljes szavakkal köszöntötte őket. A következő vasárnap szintén házastársakkal utazott el a pedagógusközösség Kányba, hogy ott egyikük családjának tanyáján közösen töltsenek el egy napot. Először az üstbe valók készültek el, majd egy rövid túrára indultak. Ebéd előtt a lelki táplálékot fogyasztották el, ahol a vasárnapi istentiszteletet Alexa Gábor iskolalelkész tartotta meg számukra. Az ebédet követően Nagy György iskolaigazgató vezetésével csapatépítő, a közösséget erősítő, egymás megismerésében segítő játékos vetélkedő következett. A programok mellett persze jutott idő a kötetlen beszélgetésekre is.
Feltöltekezve érkezett a csapat haza, amire nagy szükség is volt, hiszen a következő három nap már a gyermekek felkészüléséről szólt. A napközis táborhoz hasonlóan Suli-váró napokat tartottunk, melyen a tanulók szinte teljes létszámban részt vettek. A napok fő gondolata az volt, hogy Isten új útra hív. Mindehhez a Bírák könyvéből Gedeon története szolgáltatta az alapot. A református templomban reggeli áhítattal indultak a napok, ahol köszöntötte az iskola diákságát a gyülekezet lelkipásztora is. A gyermekek lelkesen énekelték az egyházkerülettől ajándékba kapott Tiszáninneni énekesfüzet gyermek és ifjúsági énekeit. A tanévnyitó istentiszteletre készülve énekeskönyvi énekeket is örömmel tanultak.
Az első napon Gedeon elhívásának története által Isten kiválasztó szeretetére csodálkoztak rá, s felismerték, az Úr őket is kiválasztotta egy szent, az eddigi életüket talán teljesen megváltoztató, új feladatra, arra, hogy ezentúl református iskolásként legyenek az ő gyermekei. Kézműves foglakozás során szép angyalok készültek a gyermekkezek által. A nap szakkörcsalogatókra is alkalmat kínált.
A második napon a bátorítás és sereggyűjtés témakörét dolgozták fel, és ráébredtek arra, hogy Istenben kell bízniuk, nem csak saját képességeikben, mert az Úr megerősíti a csüggedőt, ahogyan Gedeont a gyapjúfürt jeleivel, de megállítja a túl magabiztost, ahogyan a Gedeon vezette sereg létszámát is lecsökkentette. Ezen a napon akadályversenyen vettek részt a gyermekek, ahol természetesen minden állomás valamilyen módon Gedeon történetéhez kapcsolódott. Délután a cserkészek érkeztek hozzájuk, hogy toborozzák a jövő kis cserkészeit.
A harmadik napon arra figyeltek, hogy Isten hogyan bátorít, ad győzelmet Gedeonéknak, és ígérete szerint minden gyermekének is. Ezen a napon a különleges harci eszközökre emlékeztető dolgokat készítettek, gyertyát mártottak, és egy fazekas segítségével mindenki korongozhatott is. Így érkeztek el az estéhez, amikor a szülők is megérkeztek az iskolaudvarra. A gyermekek beszámoltak a héten tanultakról, énekeltek nekik megtanult lelki énekekből, majd következett a szülők által szalonnapréssel készített zsíroskenyér-vacsora.
Így érkezett el a sok készülődés után a tanévnyitó napja, szeptember elseje, amikor előbb az országos református tanévnyitón, Kunhegyesen vett részt az iskola küldöttsége, majd 17 órától az új iskola első tanévnyitó ünnepén mindenki, aki e napra várt. A tanévnyitó emelkedett alkalmáról a TIREK honlapja közölt tudósítást, s aki kíváncsi, felvételről a www.zsolcatv.hu honlapon a 2012/36. heti adást megnyitva részese lehet az örömnek, melyet mindnyájan átéltünk az intézmény születése által.
Alexa Gábor iskolalelkész