Körzeti női konferencia Selyeben

A konferenciát Szabó László, egyházmegyénk gondnoka köszöntötte, majd Bódi Noémi kérte fel az előadókat előadásuk megtartására.

Az első előadó főtiszteletű Csomós Józsefné volt, előadásának címe: A nők szerepe a mindennapokban és az egyházban: női presbiterek. Nem mindennapi előadást hallhattunk, mindannyiunkat személyesen érintett. Felhívta a figyelmet korunk fiatal nőinek problémájára: nehezen tudnak megfelelni a társadalom és saját maguk felállította követelményrendszernek. Az előadásból újszövetségi és történelmi példák alapján választ kaphattunk arra, hogy mi is a szerepe egy keresztyén nőnek, és hogyan felelhet meg az elvárásoknak. Hallhattunk többek között a bibliai Lídiáról, Priscilláról, Fébéről, történelmi példaként pedig arról, hogyan gondolt Kálvin feleségére (Bora Katalinra) mint segítőtársára. A magyar nagyasszonyok közül az előadó Bornemissza Katalint emelte ki, Apafi Mihály erdélyi fejedelem feleségét, aki példaként állhat minden modern nő, feleség és anya előtt, hiszen sikeresen vezette a fejedelmi udvar anyagi dolgait, férje meggondolatlan döntéseit is sokszor helyrehozta, megmentve sok ártatlan ember életét, és mindezek mellett anya is volt.

Az előadás bátorítást is adott nekünk nőknek, hiszen bármi lehet egy nő a kapott kegyelmi ajándéka szerint, akár presbiter is, sőt az az ideális, ha a presbitériumban egyenlő arányban vannak jelen nők és férfiak.

Két előadás között Zsindelyné Tüdős Klára Rongyszőnyeg című rövid írását hallhatták a résztvevők, majd Földesiné Kántor Mária, az Egyházkerületi Nőszövetség tikárának előadása következett: A nőszövetség megalakulása Magyarországon, vázlatos története és mai szolgálata címmel.

Sokat tudhattunk meg a nőszövetségek megalakulásáról, működéséről, az egyházkerületünkben folyó munkálkodásról. Biztatást kaptunk, hogy alakuljanak gyülekezeti nőszövetségek, mert csodálatos egy ilyen közösséghez tartozni, másrészt a szolgálat is gyönyörű. Ebből az alkalomból Kupán meg is alakult a nőszövetség, de többek fejében megfordult a gondolat, hogy hazatérve saját gyülekezetükben megalakítják a Nőszövetséget, hiszen szinte minden gyülekezetben, ha nem is intézményesen, de működnek, szolgálnak a nők, asszonyok.

Végül a zárszó előtt Zsindelyné Tüdős Klára egy másik írása következett: Válasz egy nagymamának címmel. Bódi Noémi egyházmegyénk Missziói Bizottságának előadója köszönte meg a vendéglátóknak a vendéglátást, a jelenlevőknek a megjelenést, végül pedig az alkalmat jó hangulatú szeretetvendégség zárta, rengeteg finomsággal.

Ficzere Csilla