Család - iskola - egyház - „A hármas fonál nem szakad el egyhamar”

A helyi általános iskola minden évben megemlékezik névadójáról, Károlyi Gáspárról. Ezek a megemlékezések eddig házi és körzeti tanulmányi versenyeket, izgalmas és színvonalas kiállításokat, a környék romantikus romjaihoz szervezett gyalogtúrákat, múzeumlátogatást kínáltak a résztvevőknek. Ebben az évben az iskola vezetése úgy döntött, másképpen ünnepelnek. Meghívták a gyermekek szüleit és nagyszüleit - katolikusokat és reformátusokat egy ünnepi, hangversennyel egybekötött istentiszteletre. Öröm volt látni a pedagógusok mellett ülő, ünneplőbe öltözött gyermekeket és a hozzátartozókat. Négyszázötven figyelmes szempár nézett a szószékre és ennyien hallgatták figyelemmel a Kolossé 3,12-15. verseit magyarázó igehirdetést.

Az istentiszteleti rész lezárása után Pecze János igazgató, egyházmegyei világi főjegyző szólt a szülőkhöz. Kiemelte rövid beszédében a család, az iskola és az egyházak egymásrautaltságát. Hangsúlyozta, hogy a szülőknek szükségük van a pedagógusokra, de a hitoktatókra is az eredményes munkához. Az iskolának is szüksége van a családi és egyházi segítségre, hogy nevelni tudjon. És az egyházaknak is szüksége van a gyermeket körülvevő otthoni környezet és a nevelők támogatására, hogy betölthesse feladatát. Végül minden jelenlévőt buzdított ennek a három fonálnak az összefogására a jövő nemzedékének érdekében.

Ezután a zenéé volt a főszerep, a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Kamarazenekar varázslatos muzsikáját hallgathattuk. A zenekar névadójának és kortársainak verbunkos darabjai éppúgy lenyűgözték a közönséget, mint Haydn és Mozart versenyművének tételei. Az együttes vezetőjét, Dombovári Jánost, a két szólistát: Szekrényesy Bélát és Szabó Mártát és a zenekar valamennyi tagját - beleértve a műsorvezetői tisztet ellátó Sulyok Évát - vastapssal ünnepelte a hálás „ökumenikus" gyülekezet.

Köszönet illeti a kezdeményezőket, a zenészeket, a résztvevőket és a segítőket!