Átfogóbb egyházmegyei kapcsolat holland gyülekezetekkel

A fokozatosan kibővülő kapcsolatnak a gyökerei 2001-ig nyúlnak vissza, amikor csupán az aszalói és a kiskinizsi gyülekezeteket látogatták és támogatták a holland testvérek, akik egy baráti kört is létrehoztak a magyar gyülekezetek megsegítésére.

Az évek előrehaladtával megváltozott ennek a csoportnak a személyi összetétele: voltak, akik elmaradtak, de helyükre mindig érkeztek újak, akik látták, hogy nemcsak ennek a két gyülekezetnek jönne jól a segítség, hanem több tucat apró református közösségnek is. Megdöbbentő volt számukra látni a templomban összegyűlt - abaúji viszonylatban általánosnak mondható - 10-15 gyülekezeti tagot, miközben ők egy átlag istentiszteleten több százan vesznek részt. De ugyanakkor mindig elismerően szóltak arról a személyes tapasztalatukról, hogy ezek a kis közösségek milyen szinten ragaszkodnak hitükhöz, hitvallásukhoz a nehéz körülmények ellenére is.

Már a tavalyi évben holland fiatalok bevonásával, kétkezi munkával segédkeztek Kiskinizsen, Baktakéken és Bereten (ahogy arról be is számoltunk ezen újság lapjain). Idén a szemerei, gagybátori és a rásonysápberencsi lelkipásztori körzeteket látogatták meg, találkoztak az ottani lelkipásztorokkal és érdeklődtek a gyülekezetek helyzetéről, terveiről. Itteni tartózkodásuk végén pedig Baksy Mária esperessel találkoztak egy hivatalos megbeszélés keretei között, aki egy angol nyelvű, az egyházkerület templomait bemutató könyvvel ajándékozta meg őket. A megbeszélés során mindkét fél azon reményének adott hangot, hogy ez az ismeretség a jövőben még erősebbé válik adott esetben úgy, hogy létrejön egy abaúji lelkészekből, gyülekezeti tagokból álló baráti kör e kapcsolat ápolására.

Manapság, amikor sokszor a személyes és közösségi kötelékek beszűkülését, ellaposodását, elmúlását éljük át az élet számos területén, talán üdítő színfolt lehet ez a kibontakozó, határokon átívelő, lelkeket erősítő kezdeményezés.

Konc Gáll László, Aszaló