Internet Zilizen

Megtiszteltetésnek éreztük, hogy egyházmegyénkben a zilizi gyülekezet első körben csatlakozhatott ehhez a programhoz. Januárban kaptuk a kérdést Baksy Mária esperes asszonytól: a Minisztérium küld 2 számítógépet és biztosítja az Internet hozzáférést; tudjuk-e fogadni és vállaljuk-e az erre alkalmas hely biztosítását? A válasz természetesen igen volt, bár ekkor még nem tudtuk, hol is lesz „az erre alkalmas hely". Majd szép lassan minden megoldódott. A presbitériummal teljes egyetértésben úgy határoztunk, hogy a gyülekezeti termünk melletti raktárhelyiséget Internet-szobává alakítjuk. Nyáron mindez el is készült. A volt raktárhelyiség laminált padló burkolatot kapott, számítógép asztalt készíttettünk, székeket, lámpákat vásároltunk, és gázkonvektort szereltettünk be, hogy a szoba télen is használható legyen. Az asszonytestvérek keze munkáját dicséri a tisztára meszelt fal és a faluban szőtt szőnyegek. Október elején Nagy Endre, egyházkerületünk fő informatikusa üzembe helyezte a számítógépeket.

A faluban nem kellett különösebb híradás arról, hogy mire készülünk, hiszen a hittanos gyerekek szinte minden órán megkérdezték: „Tiszteletes bácsi, mikor lehet internetezni?" Október utolsó hétvégéjén elérkezett ez is. Kicsik és nagyok elfoglalták a szobát, és - a túlzsúfoltság elkerülése érdekében - már az elején korcsoportonkénti beosztást kellett készíteni, hogy ki mikor jöhet „internetezni". Látva az örömmel ide érkező gyermekeket és ifjakat, talán nem csak bennem fogalmazódott meg a kérdés: vajon meddig tart a kezdeti lelkesedés? Ez a csoda is csak három napig tart? - Tart még most is, hiszen a heti három nap nyitvatartási időből szinte nincs kihasználatlan óra, valaki mindig van az Internet-szobában.

S hogy mire használják? Az alsó tagozatos gyerekek még csak játszanak. A számítógép kezelését egymástól lesik el oly ügyesen, hogy mire felső tagozatban informatikát „kezdenek el" tanulni, már kész „szakemberek" lesznek. A nagyobbacskák az internetes beszélgetés, a „chat" rejtelmeiben merülnek el. A középiskolások viszont már iskolai tanulmányaikhoz is felhasználják az Internet adta lehetőségeket. Készült már ennek segítségével szorgalmi dolgozat, félévi felmérők előkészítése. Van olyan diák, aki tanulmányi versenyre készülve a tavalyi kérdéseknek nézett utána. Felvételire készülő általános iskolások az interneten nézték meg leendő középiskolájuk oktatási rendszerét. Egyetemistáink az interneten keresztül jelentkeznek vizsgáikra és néznek utána egyetemi dolgaiknak. A munka mellett tanuló szülők az internetről töltik le tanulmányi anyagaikat. Mindezt látva elmondhatjuk, nem volt hiábavaló a gyülekezet áldozathozatala, hogy „alkalmas helyet" találjunk az Internet-szobának.

Van még egy fontos üzenete a nálunk történteknek. Mivel az Internet-szoba egy portán van a gyülekezeti teremmel és a templommal, talán nem illúzió abban is bíznunk, hogy az 5-10 évvel ezelőtt, vagy még korábban hittanra járt és konfirmált ifjak nem fognak idegenkedni a templom és az egyház „közelségétől". És ha itt maradnak szülőfalujukban, vagy ha elkerülnek is más vidékre, ez az itt kapott jó élmény elkíséri őket, és talán újra megtalálják a Krisztussal való együttlét áldott örömét.

Gombos Péter

lelkipásztor, Ziliz